Očna bolnicaProfesional - dr Suvajac

31 Mar 2019
AUTOR: Očna bolnica Profesional
Podelite

Žuta mrlja

Vrlo je često da pacijent dođe kod oftalmologa u ordinaciju i kaže da mu je na ranijem pregledu utvrđeno da ima žutu mrlju. Većini pacijenata nije jasno šta predstavlja žuta mrlja i koliko su značajne promene u njoj.

Žuta mrlja ili makula (latinski macula) je centralni deo mrežnjače, unutrašnje opne oka, koju ima svaka osoba. Ona predstavlja tačku jasnog vida,  odnosno gustina fotoreceptora - ćelija koje primaju svetlost,  je u njoj najgušća i ona je zaslužna za centralni vid. Centralni vid je vid koji nam omogućava da čitamo, vozimo, gledamo televiziju, prepoznajemo lica osoba i obaljamo sve druge zahtevne vidne radnje.

Kad dođe do nastanka promena i oštećenja žute mrlje, to može imati veliki utiacj na vidnu oštrinu i može dovesti do značajnog pada vida.

Promene koje mogu da se jave u žutoj mrlji su veoma raznolike. Neke se javljaju u dečijem dobu, neke su posledica nekih drugih patoloških stanja oka ili povreda, ali su najčešće promene u žutoj mrlji one koje se javaljaju u sklopu starenja. To je takozvana senilna degeneracija žute mrlje. Obzirom da je svestak populacija sve starija vrlo se često viđa u svakodnevnoj kliničkoj praksi.

Javlja se u dva osnovna oblika: suvom i vlažnom. Suvo oblik u svojim početnim fazama obično nema utiaj na vidnu funckiju, dok je vlažni oblik mnogo ozbiljniji, ima fulminantiji tok i zahteva veoma intezivno praćenje i lečenje kako bi se sprečio gubitak vida.

Više informacija o toj i durgim bolestima žute mrlje imate na sledećoj strani: Bolesti mrežnjače i žute mrlje