Očna bolnicaProfesional - dr Suvajac

Канцеларија за заштиту права пацијената

Законом о правима пацијената ("Сл.гласник РС" бр. 45/2013 и 25/2019) уређена су права пацијената приликом коришћења здравствене заштите, начин остваривања и начин заштите тих права, као и друга питања у вези са правима и дужностима пацијената.

Пацијентима су загарантована следећа права:

-          Право на доступност здравствене заштите

-          Право на информације

-          Право на превентивне мере

-          Право на квалитет пружања здравствене услуге

-          Право на безбедност пацијента

-          Право на обавештење

-          Право на слободан избор

-          Право на друго стручно мишљење

-          Право на приватност и поверљивост

-          Право на пристанак

-          Право на увид у медицинску документацију

-          Право на поверљивост података о здравственом стању пацијента

-          Право пацијента који учествује у медицинском истраживању

-          Право детета у стационарним здравственим установама

-          Право пацијента да на сопствену одговорност напусти стационарну здравствену установу

-          Право на олакшавање патњи и бола

-          Право на поштовање пацијентовог времена

-          Право на приговор

-          Право на накнаду штете
 

Контакт подаци канцеларије за заштиту права пацијената:

Адреса: Тиршова 1

Број собе, спрат: приземље, канцеларија бр. 9

Радно време: радним даном од 07:30 до 15:30 часова

Телефон: 011/360-56-34

Е-маил: savetnik.pacijenata@beograd.gov.rs