Očna bolnicaProfesional - dr Suvajac

GLAUKOM

Za sprečavanje gubitka vida najbitnija je rana dijagnoza glaukoma i započinjanje terapije na vreme

Već nastala oštećenja vida i očnog živca kod glaukoma ne mogu da se poprave, ali ranom dijagnozom i započinjanjem terapije na vreme može da se spreči ili značajno uspori dalji gubitak vida. Očna bolnica Profesional raspolaže sa najsavremenijim i najpreciznijim dijagnostičkim uređajima za rano oktrivanje glaukoma. OCT  snimanje sloja nervnih vlakana na očnom dnu, HRT snimanje očnog živca i kompjuterizovano vidno polje omogućavaju dijagnozu i adekvatno praćenje efekta terapije i napredovanja glaukoma.  Sva snimanja su neinvazivna i potpuno bezbolna. 

BITNE INFORMACIJE
 • Šta je glaukom?

  Glaukom je bolest koju karakteriše progresivno oštećenje nervnih vlakana mrežnjače i očnog nerva. To su strukture oka  koje su zadužene za prenos svetlosnih signala do centara u mozgu u kojima se formira slika predmeta koje posmatramo. Najčešće je posledica povišenog očnog pritiska ali glaukom može biti prisutan i kad je očni pritisak u granicama normale.

  SAZNAJTE VIŠE
 • Simptomi glaukoma

  Na početku bolesti nema nikakvih simptoma, tako da se glaukom često naziva tihim kradljivcem vida. Kako bolest napreduje, osoba koja boluje od glaukoma može primetiti da njen periferni vid slabi. U uznapredovalim stadijumima, osoba nema periferni vid, već samo usko ostrvo centralnog vida što u velikoj meri otežava samostalno funkcionisanje.

  SAZNAJTE VIŠE
 • Dijagnostikovanje glaukoma

  Kod glaukoma pacijenti primete da je došlo do oštećenja vida tek u odmaklim stadijumima bolesti, kad već postoje značajne promene na mrežnjači, odnosno na samom optičkom nervu. Zato je neophodno naglasiti značaj ranog otkrivanja glaukoma.

  SAZNAJTE VIŠE
 • Tipovi glaukoma

  Dva osnovna tipa glaukoma uključuju primarni i sekundarni glaukom. Primarni glaukom je onaj kod kojeg ne postoji još neko (pridruženo) oboljenje oka dok je sekundarni glaukom posledica nekog postojećeg očnog oboljenja. Različiti tipovi glaukoma mogu zahtevati i različit terapijski pristup.

  SAZNAJTE VIŠE
 • Terapija glaukoma

  Terapija glaukoma sprečava ili usporava nastanak daljih oštećenja nervnih vlakana mrežnjače i dalji gubitak vida. Međutim ona nije u mogućnosti da popravi već nastala oštećenja. To je još jedan podatak koji pokazuje da je kod glaukoma presudna rana dijagnoza i pravovremeno lečenje.

  SAZNAJTE VIŠE
0105
NAŠ STRUČNI TIM ZA GLAUKOM

Dijagnostiku, lečenje i operacije glaukoma obavaljaju