Očna bolnicaProfesional - dr Suvajac

OCULUS TWINFIELD

Kompjuterizovano vidno polje

Kompjuterizovano vidno polje (kompjuterizovana perimetrija) je dijagnostička metoda pomoću koje se postavlja rana dijagnoza glaukoma, procenjuju oštećenja vida nastala kod postojanja glaukoma i prati efikasnost antiglaukomske terapije. Bazira se na ranom otkrivanju ispada u vidnom polju kojih pacijent često nije ni svestan, a koja se javljaju kao posledica delovanja povišenog očnog pritiska kod pacijenata sa glaukomom. Oculus Twinfield je uređaj za kompjutersko određivanje vidnog polja (kompjuterski perimetar) nemačke firme Oculus, jednog od vodećih svetskih proizvođača opreme za oftalmološku dijagnostiku. Ispitivanje se vrši tako što pacijent sedi za aparatom na čijoj se površini emituju svetlosni stimulusi u vidu tačaka koje pacijent treba da uoči. Pritiskom na taster pacijent daje do znanja da je video svetlosni stimulus što kompjuter registruje. Obradom dobijenih informacija, to jest primećenih i neprimećenih svetlosnih stimulusa (tačaka) kompjuter izbacuje grafički i numerički prikaz pacijentovog vidnog polja. Na osnovu tih rezultata moguće je postaviti dijagnozu ili pratiti napredovanje bolesti. Očna bolnica ,,Profesional – dr Suvajac’’ raspolaže sa dva Oculus Twinfield uređaja, čime se može pohvaliti mali broj klinika u regionu.

Avanti XR OCT

Lasersko snimanje očnog živca

Avanti XR uređaj američke kompanije Optovue je najnapredniji i najprecizniji OCT dijagnostički uređaj. Rezolucija mu je 5 mikrona, što znači da može da detektuje patološke promene u očnim tkivima koje ne moraju biti veće od 200-og dela milimetra. Dijagnostičko snimanje je beskontaktno, samim tim i potpuno bezbolno i traje svega par minuta. Dijagnostičko snimanje očnog nerva i sloja nervnih vlakana na očnom dnu omogućava najranije otkrivanje  glaukoma što je presudno u njegovom lečenju.

Heidelberg Retinalna Tomografija

HRT dijagnoza i praćenje glaukoma

Lasersko snimanje očnog nerva ili Heildeberg retinalna tomografija (skraćeno HRT) je izuzetno precizna dijagnostička procedura za rano otkrivanje glaukoma. HRT snimanje nam daje detaljan uvid u strukturu optičkog nerva kao i debljinu sloja nervnih vlakana mrežnjače, to jest daje nam uvid u strukture koje i bivaju oštećene kod postojanja glaukoma kao posledica povišenog očnog pritiska. Ona je nezaobilazni deo dijagnostike kod sumnje na postojanje glaukoma jer se radi o objektivnoj dijagnostičkoj metodi. Pod objektivnom metodom misli se na činjenicu da nam HRT snimanje daje uvid u stepen morfološkog, strukturnog oštećnja, dok nam subjektivne metode, kao što je kompjuterizovano vidno polje daju uvid u stepen funkcionalnog oštećenja.  Primenjene zajedno, ove dve dijagnostičke procedure nam daju kompletan uvid u eventualna oštećenja nastala kao posledica glaukoma. Indikacije za HRT snimanje uključuju svako postojanje sumnje na glaukom, bilo da je ta sumnja posledica povišenog očnog pritiska ili nešto izmenjene strukture očnog nerva koja je primećena na očnom pregledu. Takođe periodična HRT snimanja su indikovana kod već postavljene dijagnoze glaukoma u cilju praćenja napredovanja bolesti, odnosno efekta terapije kao i njenog eventualnog korigovanja kako bi se osigurali najbolji rezultati lečenja.

COVID19
Obaveštenje povodom vanrednog stanja

Poštovani pacijenti, obzirom na novonastale vanredne okolnosti koje nas sve pogađaju, kao i mere koje nadležne službe preduzimaju u cilju obuzdavanja COVID 19 epidemije i preporuke nadležnih službi, sa velikim žaljenjem vas obaveštavamo da više nismo u mogućnosti da nastavimo sa normalnim funckionisanjem bolnice i redovnim pružanjem usluga. I ako smo se teškog srca odlučili da na kratko prekinemo sa redovnim pružanjem usluge pacijentima, kojom se već 25 godina ponosimo, verujemo da je u ovom trenutku to u najboljem opštem zdravstvenom interesu i pacijenata i osoblja. Za 25 godina postojanja, ništa nam nije pružalo toliko zadovoljstva kao situacije kad pacijent kome je operisana katarakta, uklonjena dioptrija, pacijent kojem je operacijom mrežnjače vraćen vid ili intervencijom na žutoj mrlji sprečen gubitak vida, dođe ozaren i nasmejan na kontrolu i izjavi da smo mu ,,promenili život’’, ,,ponovo vratili u život’’, ili da sada ,,gleda na svet potpuno drugačijim očima’’. Nadamo se da će takve lepe situacije vrlo brzo opet postati deo naše i vaše svakodnevnice. Po procenama nadležnih službi, nadamo se da će se u roku od nekoliko nedelja epidemija staviti pod kontrolu i da ćemo se u najkraćem roku, čim okolnosti dozvole, vratiti redovnom funckionisanju bolnice i pružanju svih usluga. Do daljeg ćemo na vanredne kontrolne preglede primati samo naše pacijente sa urgentnim - neodložnim stanjem. Za sve dodatne informacije možete pozvati bolnicu na naše brojeve telefona 011 37 52 283 i 37 52 285, od ponedeljka do petka od 9:00 do 16:00. Zahvaljujemo se na razumevanju i poverenju koje ste nam ukazali i u ovim najtežim vremenima, što ćemo Vam uzvrati posebnim pogodnostima kad se vratimo normalnom funckionisanu i pružanju svih usluga.

Zatvori