Očna bolnicaProfesional - dr Suvajac

Operacioni mikroskop

ZEISS OPMI Lumera T

ZEISS OPMI Lumera T je operacioni mikroskop vodećeg svetskog proizvođača, koji se koristi u toku operacija katarakte, operacija na očnom dnu, operacija rožnjače, glaukoma i drugih operacija na oku. Zahvaljujući stereo koaksijalnoj iluminaciji, omogućena je izuzetna vizualizacija crvenog refeksa, što u toku operacija katarakti omogućava sagledavanje svih detalja i struktura oka, apsolutnu kontrolu i samim tim veću bezbednost operacija.

0102
Drager Fabius GS

Drager Fabius GS anesteziološka stanica

Drager Fabius GS je najsavremenija anesteziološka stanica za primenu u operacionim salama, nemačke firme Drager. Iako se većina očnih hirurških procedura obavlja u lokalnoj anesteziji, postoje određene situacije, pre svega kod male dece, gde je neophodno obaviti zahvat u opštoj anesteziji. Takođe treba imati u vidu da se veliki broj pacijenata koji dolaza na operaciju katarakte nalazi u poznim godinama života i da često imaju i udružene bolesti koje nemaju veze sa kataraktom, ali zahtevaju adekvatno intraoperativno praćenje od strane anesteziologa. Drager Fabius GS kojim raspolože bolnica Profesional se odlikuje naprednom tehnologijom, velikim brojem funkcija, visoko efikasnim sistemom za ventilaciju i mogućnošću intraoperativnog praćenja svih vitalnih funkcija pacijenta. Sve zajedno one omogućavaju  bezbedniju intraoperativnu kontrolu, samim tim i znatno bezbednije zahvate.