Očna bolnicaProfesional - dr Suvajac

Politika privatnosti

Politika o zaštiti podataka

Poštujemo privatnost naših korisnika i njihove lične podatke prikupljamo, obrađujemo i čuvamo kao poverljivu poslovnu informaciju. Poverljive podatke korisnika  nećemo svojevoljno obelodaniti, učiniti direktno dostupnim niti ih kao takve prodati trećim licima.

Svi podaci dobijeni putem formulara za prijavu za newsletter bolnice Profesional ostaju zabeleženi na serveru i nisu dostupni neovlašćenim trećim licima.

Email adrese prijavljenih korisnika će se korisiti isključivo radi periodičnog slanja newsletter-a, ne češće od jednom mesečno.  Email klijent kojim se šalju newsletter bilteni može imati pristup podacima o uređaju, mreži i ponašanju korisnika, koji se za potrebe analitike i unapređenja korisničkog doživljaja, a nakon davanja permisija, na anonimnoj bazi mogu čuvati na serverima trećih lica čiji softver pokreće i omogućava određene funkcionalnosti i omogućuje maksimalono korisničko iskustvo.

COVID19
Obaveštenje povodom vanrednog stanja

Poštovani pacijenti, obzirom na novonastale vanredne okolnosti koje nas sve pogađaju, kao i mere koje nadležne službe preduzimaju u cilju obuzdavanja COVID 19 epidemije i preporuke nadležnih službi, sa velikim žaljenjem vas obaveštavamo da više nismo u mogućnosti da nastavimo sa normalnim funckionisanjem bolnice i redovnim pružanjem usluga. I ako smo se teškog srca odlučili da na kratko prekinemo sa redovnim pružanjem usluge pacijentima, kojom se već 25 godina ponosimo, verujemo da je u ovom trenutku to u najboljem opštem zdravstvenom interesu i pacijenata i osoblja. Za 25 godina postojanja, ništa nam nije pružalo toliko zadovoljstva kao situacije kad pacijent kome je operisana katarakta, uklonjena dioptrija, pacijent kojem je operacijom mrežnjače vraćen vid ili intervencijom na žutoj mrlji sprečen gubitak vida, dođe ozaren i nasmejan na kontrolu i izjavi da smo mu ,,promenili život’’, ,,ponovo vratili u život’’, ili da sada ,,gleda na svet potpuno drugačijim očima’’. Nadamo se da će takve lepe situacije vrlo brzo opet postati deo naše i vaše svakodnevnice. Po procenama nadležnih službi, nadamo se da će se u roku od nekoliko nedelja epidemija staviti pod kontrolu i da ćemo se u najkraćem roku, čim okolnosti dozvole, vratiti redovnom funckionisanju bolnice i pružanju svih usluga. Do daljeg ćemo na vanredne kontrolne preglede primati samo naše pacijente sa urgentnim - neodložnim stanjem. Za sve dodatne informacije možete pozvati bolnicu na naše brojeve telefona 011 37 52 283 i 37 52 285, od ponedeljka do petka od 9:00 do 16:00. Zahvaljujemo se na razumevanju i poverenju koje ste nam ukazali i u ovim najtežim vremenima, što ćemo Vam uzvrati posebnim pogodnostima kad se vratimo normalnom funckionisanu i pružanju svih usluga.

Zatvori