Očna bolnicaProfesional - dr Suvajac

Radiofrekventna hirurgija kapaka

Uz pomoć radiotalasne hirurgije kapaka omogućite sebi bolji kvalitet života

Blefaroplastika predstavlja  hiruršku korkeciju gornjih, donjih ili istovremeno oba kapka.

Sa godinama dolazi do slabljenja tonusa mišića, elasticiteta kože, ispupčenja masnog tkiva. Uz pomoć gravitacije stanje je sve izražajnije i postaje koliko funkcionalni problem, takođe i estetski

Vidljivi znaci starenja kože su najčešća indikacija za blefaroplastiku, kojom se postiže svežiji izgled i popravlja kvalitet života.

Slika: dermatohalaza; spušteni gornji kapci

 

Pre same operacije je potrebno:

Pri pregledu i razgovoru sa pacijentom, precizirati želje, predočiti opcije i potencijalne komplikacije.

Uzeti iscrpnu anamnezu o bolestima, ranijim operacijama i alergijskim manifestacijama.

Uraditi:

-       laboratorijske nalaze po pisanom uputu, koje možete uraditi i u našoj ustanovi

-       konsultovati odabranog lekara u vezi antikoagulantne terapije, ukoliko je koristite

-       prestanak pušenja posle intervencije u periodu terapijskog tretmana, a razmisliti i o ostavljanju cigareta, ako želite bolji izgled  Vaše kože

 

Operativni postupak:

Po obeleženom crtežu se odstranjuje višak kože, praveći rez u prirodnom naboru kapaka, gde je namanje primetan. Po potrebi, odstrani se deo mišića i masnog tkiva.

Operacija se izvodi u lokalnoj anasteziji (postoji mogućnost i za opšu anasteziju), u trajanju od 40 do 120 minuta, zavisno od intervencije.

Izvodi se hirurškim putem i uz primenu radiotalasa, što pre svega smanjuje krvarenje i otok tkiva, a samim tim  skraćuje se i vreme postoperativnog oporavka. 

Slika: obeležavanje viška kože koja će se odstraniti

 

Slika: uređaj za radiotalasnu hirurgiju kapaka

Postoperativni period:

Detaljno se, i po pisanom obrascu, pacijent uputi o načinu aplikovanja  terapije u narednom periodu.

Koristiti hladne obloge 24h posle operacije, radi brže redukcije otoka.

Podignuti uzglavlje narednih 5-7 dana, prilikom spavanja.

Ne izlagati se  nečistoćama i fizičkim aktivnostima (uključujući telesne vežbe i trčanje) .

Šavovi se, u proseku, uklanjaju nakon 7 dana i pacijent se može vratiti radnim aktivnostima, shodno zanimanju u bliskom periodu.

 

 

U slučaju bilo kakvih nedoumica možete zakazati konsultativni pregled u našoj bolnici i dobiti adekvatan savet.