Očna bolnicaProfesional - dr Suvajac

Quantel Easyret žuti laser

Easyret pattern i subliminalni laser za žutu mrlju i mrežnjaču

Quantel Easyret žuti laser je terapijski laser poslednje generacije koji se koristi za tretmane kod oboljenja žute mrlje i mrežnjače. Očna bolnica Profesional je jedna od samo nekoliko ustanova u regionu koja poseduje laser ovog tipa.

Koristi žutu talasnu dužinu koja je manje traumatična po tkivo mrežnjače i manje neprijatna za pacijenta, što omogućava komfornije tretmane. To je pattern laser što znači da ima opciju emitovanja više desetina laserskih pulseva u jednoj sekundi, što omogućava bolju kontrolu, brže i predvidivije  tretmane.

Ono što ga odvaja od drugih lasera je mogućnost subliminalnih (ispod pragovnih) tretmana žute mrlje. To je često jedina terapijska opcija kod hroničnih otoka žute mrlje kod osoba sa šećernom bolešću ili nakon okluzije vena, kad drugi terapijske opcije nisu dale rezultate.

Integralni deo Easyret lasera je MOSAR digitalni sistem za vizualiaciju,  koji učitava slike sa dijagnostičkih uređaja i lekaru omogućava veoma precizno vođene laserske tretmane,  što rezultuje boljim  rezultatima lečenja

0102
Ellex Super Q

Super Q YAG laser

Ellex Super Q YAG je najnapredniji I  najprodavaniji YAG laser u svetu. Super Q omogućava izuzetno pouzdane i bezbedne procedure kapsulotomije i iridotomije. Super Q YAG laserska tehnologija omogućava tretmane sa manjim dozama energije što rezultuje većom efikasnosšću uz brže tretmane i manjom upalnom reakcijom očnih struktura posle tretmana. Takođe smanjen je rizik za nastanak oštećenja intraokularnog sočiva u toku kapsulotomije kod sekundarnih katarakti. Super Q emituje laserske pulseve sa preciznošću od 8 mirokrona (stoti deo milimetra) što omogućava izuetnu preciznost i selektivnost tretmana. 

Indikacije uključuju:

- zadnju kapsulotomiju
- laserski iridotomiju

Zadnja kapsulotomija

Zadnja kapsulotomija je procedura koja se koristi za tretman takozvane sekundarne katarakte. U toku operacije katarakte na mesto prirodnog zamućenog sočiva se ugrađuje veštačko intraokularno sočivo. Ono se ugrađuje u  kapsularnu vreću u kojoj je ležalo i prirodno sočivo a koja se sastoji iz prednje i zadnje kaspule.  Iako je to izuzetno efikasna operacija kod određenog broja pacijenta će obično posle par godina od operacije doći do takozvane sekundarne katarakte. Kod sekundarne katarakte dolazi do zamućenja zadnje kapsule koja se nalazi iza ugrađenog intraokularnog sočiva. Zamućenje je posledica proliferacije i nagomilavanja ćelija i ožiljnog tkiva. Pomoću YAG lasera, procesom fotodisrupcije u svega nekoliko minuta je moguće ukloniti to zamućenje i omogućiti jasan vid kakav je bio neposredno posle operacije katrakte. To je ambulantna procedura koja se radi u kapljičnoj anesteziji i potpuno je bezbolna, posle koje pacijent odmah ide kući. Rezultati su vidljivi već posle nekoliko sati od intervencije.

Laserska iridotomija

Laserska iridotomija  je procedura koja se koristi za tretman glaukoma zatvorenog ugla. Kod glaukoma zatvorenog ugla postoji otežan protok očne vodice i pristup trabekularnoj mreži kroz koju ona otiče iz oka. U toku laserske iridotomije pomoću laserskih pulseva se stvaraju mali otvori na periferiji dužice što omogućava direktnu komunikaciju između zadnje i prednje očne komore i bolji protok očne vodice a samim tim i smanjenje očnog pritiska. To je ambulantna procedura koja se radi u kapljičnoj anesteziji, potpuno je bezbolna i pacijent neposredno posle intervencije ide kući.

Ellex Solitaire

Solitaire argon laser

llex Solitaire argon laser je jedan on najnaprednijih laserskih sistema za  fotokoagulaciju. Emituje laserske pulseve talasne dužine od 532 nanometara i izaziva koagulaciju (kauterizaciju) krvnih sudova mrežnjače.Daleko najčešće se primenjuje u procedurama retinalne fotokoagulacije kod lečenja bolesti mrežnjače, pre svega lečenju dijabetesne retinopatije. Pored lečenja dijabetesne retinoptije primenjuje se i u lečenju drugih bolesti mrežnjače koje uključuju makularne edeme različitih uzroka, ruputura retine koje se obično javljaju kod viših miopija, vaskularnih bolesti mrežnjače kao što su okluzije vena mrežnjače i drugih.

Indikacije za tretman argon laserom:

- lečenje dijabetesne retinopatije i edema makule
- tretman ruptura retine
- laserskia iriditomoija

Sve procedure koje se rade argon laserom spadaju u ambulantne procedure, rade su u lokalnoj, kapljičnoj anesteziji, potpuno su bezbolne i pacijent nepsoredno posle intervencije ide kući.

Lečenje dijabetesne retinopatije i edema makule

Argon laser fotokoagulacija je veoma uspešna metoda za lečenje dijabetesne retinopatije i predstavlja metodu izbora kod patoloških promena na mrežnjači koje se javljaju kao posledica šećerne bolesti. Tokom laserskog tretmana laserski pulsevi izazivaju koagulaciju (kauterizaciju) bolesnih krvnih sudova koji propuštaju krv I proteine I dovode do zaustavljanja tih nepoželjnih procesa. Takođe laserski pulsevi mogu da se primene I na periferiju mrežnjače kod težih oblika dijabetesne retinopatije čime sprečavaju dalje stvaranje bolesnih krvnih sudova I napredovanje bolesti.

Lečenje perifernih ruptura retine

Rupture retine se obično javljaju kod kratkovidih I to obično kod miopija viših od -6 dioptrija.  Međutim one se, iako ređe, mogu javiti i kod pacijenata koji nisu kratkovidi. Javljaju se kao posledica rastezanja retine zbog nešto duže aksijalne dužine oka. Najčešće su asimptomatske I bezazlene, međutim postoje I one koje se mogu proširiti I dovesti I do ablacije mrežnjače. Iako retka, to je komplikacija koja može ugroziti vid. Preventivni tretman argon laserom se preporučuje samo kod rizičnih ruptura I sastoji se iz emitovanja laserskih pulseva na tkivo mrežnjače oko tih ruptura.  Laserski pulsevi na tim mestima dovode do lokalne adhezije slojeva mrežnjače što onemogućava dalje širenje rupture I nastanak komplikacija