Očna bolnicaProfesional - dr Suvajac

Bolesti mrežnjače i žute mrlje

Poslednjih godina je došlo da velikog napretka u lečenju bolesti žute mrlje što je dovelo do značajno bolje prognoze za pacijente. Sačuvajte svoj vid uz dostupnost svih terapijskih opcija i najbolje moguće rezultate lečenja.

Mrežnjača je unutrašnja opna oka, dok je žuta mrlja njen centralni deo na kojoj se fokusiraju svetlosni zraci. Mrežnjača je visoko specijalizovana struktura zadužena za prijem slike posmatranih objekata.  Oštećenja mrežnjače i žute mrlje mogu da se jave kod velikog broja sistemskih i lokalnih oboljenja i mogu imati dramatične posledice na vid. 

Već nastala oštećenja na mrežnjači i žutoj mrlji je savremenim terapijama moguće lečiti, ali su rezultati znatno bolji ukoliko se lečenje preduzme pre nastanka ozbiljnijih oštećenja. U tome se i ogleda značaj postavljanja rane dijagnoze i pravovremenog početka lečenja.

Najčešće bolesti mrežnjače i žute mrlje
 • Senilna degeneracija žute mrlje

  Senilna degeneracija žute mrlje je degeneracija dela mrežnjače koji je odgovoran za jasan centralni vid, kao na primer onaj koji je potreban za čitanje, tako da oštećenje makule dovodi do značajnih poteškoća u svakodnevnom životu i često nemogućnosti obavljanja ovakvih radnji. Degenerativne promene nastaju kao posledica starenja.

  Saznajte više
 • Promene na očnom dnu kod šećerne bolesti

  Dijabetesna retinopatija je naziv za oštećenje mrežnjače koje nastaje kao posledica šećerne bolesti. Što neko duže boluje od šećerne bolesti veća je verovatnoća da dođe do nastanka dijabetesne retinopatije. Bitno je naglasiti da promene na mrežnjači mogu da postoje i više godina pre nego što dođe do pojave simptoma. 

  Saznajte više
 • Okluzije krvnih sudova mrežnjače

  Pad vida može da bude i posledica zapušenja krvnih sudova na očnom dnu.  Može da se radi o zapušenju većih ili manjih venskih i arterijskih krvnih sudova koji ishranjuju mrežnjaču. Mogu da se jave kao posledica promena na krvnim sudovima usled povišenog krvnog pritiska i ateroskleroze ili kod postojanja nekih sistemskih poremećaja koagulacije.

  Saznajte više
 • Visoka (degenerativna) miopija

  Pod visokom miopijom se obično podrazumevaju dioptrije više od -6  i aksijalna dužina oka duža od 26 mm. Za razliku od manjih minus dioptrija, visoka kratkovidost je često udružena sa promenama na očnom dnu, ali i na drugim strukturama oka, koje mogu dovesti do oštećenja vida i pada vidne oštrine. 

  Saznajte više
 • Distrofije mrežnjače

  Distrofije mrežnjače predstavljaju grupu urođenih/naslednih oboljenja mrežnjače. To je veoma heterogena grupa bolesti, koja zahvata različite slojeve mrežnjače i koje imaju veoma raznoliki klinički tok i prognozu. Elektrofiziološka dijagnostika (ERG) ima veliku ulogu u njihovom dijagnostikovanju. 

  Saznajte više
 • Anti VEGF injekcije

  Anti VEGF injekcije se daju u oko i blokiraju vaskularni endotelni faktor rasta (VEFG) koji je u povećanim koncetracijama prisutan u oku kod mnogih očnih oboljenja. Anti VEGF injekcije su omogućile revoluciju u  lečenju bolesti mrežnjače i žute mrlje i rezultate koji su do samo pre nekoliko godina bili nezamislivi.

  Saznajte više

IZABERITE BOLNICU PROFESIONAL

Većina promena na očnom dnu je hroničnog tipa i zahteva dugotrajno praćenje. Zbog toga je važno da Vas leči lekar koji Vam je u potpunosti posvećen uz pomoć kompletne dijagnostike i uz dostupnost svih terapijskih opcija


Quantel Easyret žuti laser

Quantel Easyret žuti laser je terapijski laser poslednje generacije koji se koristi za tretmane kod oboljenja žute mrlje i mrežnjače. Očna bolnica Profesional je jedna od samo nekoliko ustanova u regionu koja poseduje laser ovog tipa.

Ono što ga odvaja od drugih lasera je mogućnost subliminalnih (ispod pragovnih) tretmana žute mrlje. To je često jedina terapijska opcija kod hroničnih otoka žute mrlje kod osoba sa šećernom bolešću ili nakon okluzije vena, kad drugi terapijske opcije nisu dale rezultate.Integralni deo Easyret lasera je MOSAR digitalni sistem za vizualiaciju,  koji učitava slike sa dijagnostičkih uređaja i lekaru omogućava veoma precizno vođene laserske tretmane,  što rezultuje boljim  rezultatima lečenja

 

0105
Naš stručni tim za bolesti mrežnjače