Očna bolnicaProfesional - dr Suvajac

Slabovidost i razrokost

Rezultati lečenja slabovidosti u najvećoj meri zavise od ranog započinjanja terapije

Rano otkrivanje slabovidosti, stručni tim sa velikim iskustvom u radu sa decom, kao i partnerski odnos oftalmologa i roditelja je ono što određuje uspešnost lečenja slabovidosti i čime se mi u bolnici Profesional ponosimo.

 

Slabovidost
 • Slabovidost

  Slabovidost ili ambliopija je stanje koje se karakteriše smanjenom vidnom oštrinom, koja ne može da se popravi nošenjem naočara ili kontaktnih sočiva, u odsustvu nekog organskog poremećaja oka, to jest bolesti oka.

  SAZNAJTE VIŠE
 • Lečenje slabovidosti

  Od presudnog značaja je da se lečenje slabovidosti započne na vreme. Lečenje slabovidosti počiva na dva principa. Prvi je uklanjanje/korekcija uzroka slabovidosti, a drugi je forsiranje razvitka vida slabovidog oka.

  SAZNAJTE VIŠE
Razrokost (strabizam)
 • Razrokost

  Razrokost ili strabizam je stanje koje se odlikuje poremećajam okulomotorne ravnoteže, to jest dva oka nemaju isti pravac pogleda pri posmatranju nekog predmeta. Jedno oko, koje fiksira posmatrani objekat ima normalan položaj dok je drugo oko ili okrenuto ka unutra (nosu) ili okrenuto ka spolja. 

  SAZNAJTE VIŠE
 • Operacije razrokosti

  Raznim vrstama operacija na očnim mišićima moguće je opet dovosti oko u pravilan položaj i korigovati razrokost. Operacije razrokosti se zasnivaju na jačanju i/ili slabljenju određenih očnih mišića koji su u disbalansu kako bi se ponovo uspostavila narušena ravnoteža. Operacije razrokosti se obavljaju u opštoj anesteziji.

  SAZNAJTE VIŠE

Interesantne činjenice

Naš stručni tim za lečenje razrokosti i slabovidosti