Očna bolnicaProfesional - dr Suvajac

6 Sep 2017
AUTOR: Očna bolnica Profesional
Podelite

Virusni konjunktivitis

Konjunktivitis predstavlja upalu površnog omotača oka. Jedan od najčešćih uzročnika su virusi pogotovo adenovirusi. I ako obično imaju benigan tok, zbog velike zaraznosti i lakog prenošenja sa čoveka na čoveka, kao i izražene simptomatologije kod nekih pacijenata, virusni konjunktivitisi imaju veliki socioeknomski značaj.

Klinička slika ume veoma da varira. Kod većine pacijenata je obično zahvaćena samo konjunktiva, sa simptomima koji uključuju suzenje, crvenilo i osećaj grebanja i žuljanja. Tok bolesti može da se komplikuje zahvatanjem rožnjače, u manjem ili većem stepenu. Tad se obično javlja i fotofobija (pojačana osetljivost na svetlost) a u uznpredovalijim slučajevima i rasipanje svetla i pad vida.

Što se tiče lečenja, ono je simptomatsko i sastoji se od čestog ispiranja oka. U slučajevima gde je izražena inflamacija (upala), kako bi se sprečio nastanak dugoročnih komplikacija, daju se lokalno i steoridi, samo uz prethdonu konsultaciju sa oftalmologom.

Virusni konjunktivitisi mogu da traju od nekoliko nedelja pa i do više godina. Često mogu da perzistiraju zamućenja roćnjače kao posledica virusnog konjunktivitisa koja mogu da dovedu do pada vida. U tim slučajevima kod nekih pacijenata postoji opcija laserske intervencije na rožnjači, uz pomoć lasera koji se koristi i za lasersko skidanje dioptrije.