Očna bolnicaProfesional - dr Suvajac

18 Aug 2016
AUTOR: Očna bolnica Profesional
Podelite

Lasersko skidanje dioptrije kod dece

Refrakcione greške ili ,,dioptrija'', bilo da se radi o kratkovidosti ili dalekovidosti, je prilično česta u dečijem i adolescentskom uzrastu, sa učestalošću u populaciji od 30% pa čak i do 80% u nekim zemljama. Obzirom da je lasersko skidanje dioptrije pokazalo izuzetnu uspešnost i bezbednost u uklanjanju dioptrije kod odraslih, razumljivo je sve veće interesovanje i samim tim i sve veći broj pitanja u vezi mogućnosti laserskog skidanja dioptrije kod dece.

Ono što je bitno znati je da je osnovni preduslov za lasersko skidanje dioptrije da je osoba punoletna, odnosno da ima bar 18 godina. Ovaj preduslov je bitan iz više razloga.

Prvi razlog zašto se lasersko skidanje dioptrije ne obavlja kod dece i adolescenata je velika verovatnoća da će dioptrija rasti, pogotovo kod kratkovidih pacijenata. Obzirom da intervencija laserskog skidanja dioptrije ne sprečava rast dioptrije već uklanja postojeću, svaki dalji rast dioptrije nakon intervencije obesmišljava celu proceduru jer efekat uklanjanja dioptrije nije trajan.

Drugi razlog zbog kojeg se intervencije ne obavljaju kod dece je mogući razvoj keratokonusa kasnije u detinjstvu. Naime keratokonus je bolest rožnjače, koja se karakteriše njenom slabošću, koja godinama napreduje i ona predstavlja apsolutnu kontraindikaciju za lasersko skidanje dioptrije (koje bi još dodatno oslabilo rožnjaču). Keratokonus se obično manifestuje u adolescenciji i njegovi znaci ne moraju biti prisutni na primer kod deteta od 7 godina; ukoliko bi se lasersko skidanje dioptrije uradilo kod takvog deteta sa predispozicijom za keratokonus, a kod kojeg to u tom trenutku nije moguće dijagnostikovati, trajno oštećenje rožnjače je veoma izvesno.

Treći razlog nije medicinske prirode, već mediko legalne i etičke. Činjenica je da je lasersko skidanje dioptrije izuzetno bezbedna procedura, nakon koje je učestalost ozbiljnih komplikacija 1 na par hiljada pacijenata. Međutim, bez obzira na to, u očnoj bolnici Profesional se svaki pacijent upozna i sa tim rizikom, ma koliko mali bio, kako bi sam mogao da odluči da li je na njega spreman ili nije. Očigledno da dete nije sposobno za takav vid rasuđivanja i odluke, već tu odluku drugi donose za njega. Zato je potrebno biti mnogo kritičniji kad se razmatra bilo kakav zahvat, pa i lasersko skidanje dioptrije, kod maloletnih lica.

Kad se onda lasersko skidanja obavlja kod dece i maloletnih osoba?

Samo u slučajevima kad kod dece dioptriju nikako nije moguće korigovati naočarima ili sočivima, i nikad više. U praksi to su veoma mala deca, od 3-4 godine sa visokom anizometropijom (veoma velika razlika u dioptriji između dva oka) i naglašavamo SAMO kad nije moguće korigovati dioptriju naočarima niti je moguće fitovati sočiva. Kad god je moguće korigovati dioptriju naočarima i konaktnim sočivima nema nikakvog rezona obavljati intervenciju iz gore nabrojanih razloga.