Očna bolnicaProfesional - dr Suvajac

9 Oct 2023
AUTOR: Očna bolnica Profesional
Podelite

Lasersko skidanje dioptrije za čitanje

Da li je moguće ukloniti dioptriju za čitanje laserskom intervencijom, bez ugradnje multifokalnih/EDOF sočiva?

Pored ugradnje intraokularnih multifokalnih ili EDOF sočiva, jedan od načina uklanjanja dioptrije za blizinu je i lasersko skidanje dioptrije - odnoso takozvana presbiopna LASIK procedura (Presbymax). Presbymax procedura je identična LASIK proceduri laserskog skidanja dioptrije koja se obavlja kod pacijenata koji nemaju dioptriju za blizinu, ali se za razliku od standardne LASIK procedure njome koriguje i dioptrija za daljinu i presbiopija (dioptrija za blizinu).

Velika prednost Presbymax procedure (laserskog skidanja dioptrije i za blizinu) u odnosu na ugradnju intraokularnih sočiva je što je to ekstraokularna procedura. To znači da se obavlja na površini rožnjače, i samom tim je minimalno invazivna procedura. To je naročito bitno kod pacijenata koji imaju minus i visoku minus dioptriju za daljinu, jer su oni pod povišenim rizikom za nastanak komplikacija kao što je ablacija mrežnjače nakon bila kakve intraokularne procedure, kao što je ugradnja sočiva.

Međutim, u praksi se procedure za lasersko skidanje dioptrije za čitanje ređe obavljaju nego ugradnja multifokalnih i EDOF sočiva. Prvi razlog je taj što pacijent mora da toleriše razliku u dioptriji između dva oka (gde je jedno oko optimizovano za gledanje na daljinu, a drugo optimizovano za gledanje na blizinu i čitanje) da bi te procedure dale dobar rezultat, a što određeni procenat pacijenata ne može (to se utvrđuje na preoperativnom pregledu). Drugi razlog je što je potrebno da prođe obično oko tri meseca da bi se pacijent poptuno adaptirao na tu razliku između dva oka, za šta nemaju svi pacijenta strpljenja. I treći je da je efekat tih procedura u smislu uklanjanja dioptrije za čitanje ograničen na 5 do 10 godina, nakon čega je potrebno ponoviti tretman.

Da li bolje ukloniti dioptriju za čitanje ugradnjom nekog od premijum sočiva ili laserskom procedurom zavisi od mnogo faktora, kao što su godine pacijenta, visina dioptrije, stanje očnog dna, mogućnost ili nemogućnost tolerisanja razlike u dioptriji između dva oka, lične preference pacijenta, motivisanost za invazivniju intraokularnu proceduru sa trajnim efektom ili sklonost ka manje invazivnoj laserskoj intervenciji ali sa potrebom ponavljanja tretmana u budućnosti i slično.... To se sve utvrđuje na pripremnom pregledu za uklanjanje dioptrije, nakon čega se pacijentu objašnjavaju prednosti i mane svake opcije i daje prepruka šta se u njegovom slučaju savetuje.