Očna bolnicaProfesional - dr Suvajac

Operacije na očnom dnu

Poslednjih desetak godina, rapidnim napretkom tehnologije i mikrohirurških sistema za operacije na očnom dnu, znatno je povećena bezbednost i efikasnost operacija na očnom dnu. Samim tim se i broj indikacija za operativno lečenje proširio. Bilo da se radi o operacijama žute mrlje, ablacijama retine ili hirurškom lečenju promena na oku koje su nastale kao posledica šećerne bolesti, ukoliko se operacija obavi na vreme, pacijenti mogu da se nadaju ishodu koji je u ne tako davnoj prošlosti bio nezamisliv, uz znatno komforniji postoperativni oporavak.

Indikacije za operacije na očnom dnu (pars plana vitrektomije)
 • Ablacija retine (mrežnjače)

  Ablacija retine ili mrežnjače je urgentno stanje i podrazumeva odvajanje unutrašnje opne oka koja je zadužena za prijem slike posmatranih objekata. Najčešće je posledica postojanja rascepa na mrežnjači na terenu degenerativnih promena na očnom dnu. Najčešće se javlja kod kratkovidih osoba i nakon povreda oka.

  Saznajte više
 • Operacije žute mrlje

  Najčešće promene u žutoj mrlji su ruptura žute mrlje (rupa u žutoj mrlji) i epiretinalne membrane koje vrše trakciju na žutu mrlju, deformišu joj strukturu i dovode do otoka u žutoj mrlji. Kod takvih promena u žutoj mrlji koje su praćene značajnim padom centralnog vida ili simptomima u vidu krivljenja slike, se postavlja indikacija za operativno lečenje.

  Saznajte više
 • Operacije kod promena u sklopu šećerne bolesti

  Kod pacijenata koji više godina boluju od šećerne bolesti može doći do krvarenja na očnom dnu što obično dovodi  do drastičnog pada vida. Takođe može doći do nastanka prolifeartivnih membrana i ablacije mrežnjače ili otoka u žutoj mrlji. 

  Saznajte više
 • Pars plana vitrektomija

  Vitrektomija je najčešće izvođena procedura vitreoretinalne hirurgije (operacija na očnom dnu). Smatra se jednom od tehnički najzahtevnijih operacija na oku. Radi se u lokalnoj ili opštoj anesteziji i sastoji se iz pravljenja tri mala otvora kroz koje se plasiraju instrumenti za vitrektomiju, uz pomoć kojih se potom uklanja staklasto telo (vitreus).

  Saznajte više
0102