Cenovnik

Cenovnik

** Cene usluga izraženih u evrima se plaćaju u dinarskoj protivvrednosti, po kursu NBS na dan uplate

Naziv usluge Cena**

** Cene usluga izraženih u evrima se plaćaju u dinarskoj protivvrednosti, po kursu NBS na dan uplate