Svedočanstva Pacijenata

sveštenik, Perica Paraklis

sveštenik, Perica Paraklis

Oko  je videlo duše, kako čovek svet posmatra tako ga i doživljava. Ništa manje od duhovnog oka, fizičkim okom sagledavati svet u svoj, svojoj lepoti nije.

U prilog ovom, svaka reč hvale  za dr Suvajac i osoblju bila bi mala za ono što čine za svoje pacijente, radeći svoj posao ne samo stihijski, nego sa ljubavlju.

S poštovanjem i zahvalnošću,

Perica Paraklis

          LASIK, dioptrija -3.0