Osoblje

dr med., specijalista oftalmolog Dragan Martinović

dr med., specijalista oftalmolog Dragan Martinović

Rodjen 1960.u S. Mitrovici. Medicinski fakultet u Beogradu završio 1984.godine sa prosekom 8.68, a specijalizaciju oftalmologije na  Medicinskom fakultetu u Novom Sadu 1991. godine, pod mentorstvom Prof.dr Sime Pavlovića.
Od 1984.godine zaposlen u Opštoj Bolnici S.Mitrovica.Kao konsultant radio na nekoliko očnih bolnica u zemlji i inostranstvu.
Zvanicni instruktor firme Baush+Lomb za operacije katarakte metodom fakoemulzifikacije
Uradio veliki broj operacija katarakte(preko 10.000).
Organizator i predavač na većem broju stručnih sastanaka.
Član ESCRS-a  Evropskog udruženja hirurga katarakte i refraktivnih hirurga.