Osoblje

dr med. Vesna Novaković

dr med. Vesna  Novaković

Rođena u Bihaću 1984. godine. Diplomirala na Medicinskom fakultetu u Beogradu 2010. godine i stekla zvanje doktora medicine. Od marta 2012. godine zaposlena kao klinički lekar u Očnoj bolnici Profesional.

Obrazovanje

Okt 2011-Feb 2012     Volonter na anesteziologiji Klinike za neurohirurgiju Kliničkog centra Srbije, Beograd, Srbija

Jul 2011                      Položen stručni ispit za doktora medicine

Jan 2011-Jun 2011    Obavezan lekarski staž, Vojnomedicinska akademija, Beograd, Srbija

2003-2010                 Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

1999-2003                   IX Beogradska Gimnazija „Mihailo Petrović Alas“, prirodno-matematički smer, Novi  Beograd     

1991-1999                  Osnovna škola „Žikica Jovanović Španac“, Novi Beograd

 

Nacionalni i internacionalni kongresi, i stručna usavršavanja            

Maj 2012         Kurs Aktuelne tehnike u hirurgiji katarakte i refraktivnoj hirurgiji, Beograd, Srbija          

Okt 2012         13. Kongres oftalmologa Srbije sa internacionalnim učešćem, Beograd, Srbija

Maj 2013         1. Kongres glaukomatologa Srbije sa međunarodnim učešćem, Kopaonik, Srbija

Sep 2013       14. Kongres oftalmologa Srbije, Zlatibor, Srbija

Okt 2013         XXXI Evropski kongres udruženja hirurga katarakte i refraktivne hirurgije,

                        ESCRS, Amsterdam, Holandija

 

Stručni radovi, apstrakti, poster prezentacije

  1. Procena intraokularnog pritiska nakon LASIK-a kod miopnih očiju; V. Novaković, Ž. Jojić, J. Suvajac, K. Savić, V. Suvajac, B. Đurović; 14. Kongres oftalmologa Srbije, Zlatibor – poster prezentacija
  2. Kratkoročni efekti fotorefraktivne keratektomije na endotel rožnjače; M. Stefanović Vujanić, K. Savić, J. Suvajac, V. Suvajac, V. Novaković, B. Đurović; 14. Kongres oftalmologa Srbije, Zlatibor – poster prezentacija
  3. Kasno nastali post-LASIK infektivni keratitis sa difuznim lamelarnim keratitisom – prikaz slučaja; V. Suvajac, G. Suvajac, T. Samardžić, K. Savić, J. Suvajac, V. Novaković, B. Đurović; 14. Kongres oftalmologa Srbije, Zlatibor – poster prezentacija
  4. Analiza faktora rizika u razvoju glaukoma otvorenog ugla; Ž. Jojić, V. Novaković, M. Marković, R. Piljak; 14. Kongres oftalmologa Srbije, Zlatibor – usmena prezentacija
  5. Značaj kornealne topografije u dijagnostici keratokonusa; M. Marković, V. Novaković, V. Suvajac, K. Savić, J. Suvajac, G. Suvajac; 14. Kongres oftalmologa Srbije, Zlatibor – usmena prezentacija
  6. Refraktivna hirurgija kod pseudofaka – Bioptics koncept; G. Suvajac, B. Đurović, V.Suvajac, K. Savić, J. Suvajac, V. Novaković; 14. Kongres oftalmologa Srbije, Zlatibor – usmena prezentacija
  7. Uloga kontaktnog sočiva u refraktivnoj hirurgiji; G. Suvajac, J. Suvajac, V. Novaković; Kurs Aktuelne tehnike u hirurgiji katarakte i refraktivnoj hirurgiji, Beograd, Srbija
  8. Phacoemulsification in patient with simple microphthalmos; V. Novaković, M. Stefanović Vujanić, V. Suvajac, J. Suvajac, G. Suvajac, B. Đurović, ESCRS, Ljubljana 2014. – poster prezentacija
  9. Pressure induced Intralamellar Stromal Keratitis after Laser In Situ Keratomileusis; J. Suvajac, M. Marković, V. Suvajac, V. Novaković, K. Savić, G. Suvajac- ESCRS, Ljubljana, Slovenija – poster prezentacija