Osoblje

dr med., specijalista oftalmolog Maja Stefanović Vujanić

dr med., specijalista oftalmolog Maja Stefanović Vujanić

Rođena 1968.godine., Medicinski fakultet je završila u Beogradu

Oftalmologiju je specijalizirala na Vojno medicinskoj akademiji u Beogradu.

Ima 6 godina specijalističkog iskustva .

Radila je u očnoj ordinaciji "Diopta", potom u specijalnoj bolnici Sveti Vid, odakle prelazi u očnu bolnicu Profesional.

Pored opšte oftalmologije, bavi se kompletnom oftalmološkom dijagnostikom koja uključuje kompjuterizovanu perimetriju, kornealnu  topografiju, pahimetriju, OCT dijagnostiku i ultrazvučnu dijagnostiku.

Takodje se bavi dečijom oftalmologijom i kontaktologijom.