Osoblje

dr med. Kristina Savić

dr med. Kristina Savić

 

 

 

 

Obrazovanje

Okt 2013          Specijalizant oftalmologije Očne bolnice „Profesional dr Suvajac“

April 2011         Klinički lekar Očne bolnice „Profesional dr Suvajac“

Dec 2010          Položen stručni ispit za doktora medicine

2010                 Obavezan lekarski staž, Klinički centar Srbije

2004-2010         Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, diplomirala 15.06.2010. godine sa                           prosekom 9.54

2000-2004         Gimnazija „Bora Stanković“, Bor, maturirala kao nosilac Vukove diplome

1992-2000         Osnovna škola „Drago Milović“, Tivat (nosilac diplome „Luča“, Đak generacije)

 

 

            Usavršavanje

 

Jan 2010-Feb 2011        Volonter Gradskog zavoda za hitnu medicinsku pomoć Beograd

Jul 2008                      Stučna praksa na Klinici za invazivnu kardiologiju (“Nemocnice Bohunice”),                                 Masarikov Univerzitet, Brno, Češka Republika u sklopu IFMSA –SCOPE                                               jednomesečnog programa razmene studenata

 

 

            Članstvo u redakcijama  naučnih časopisa

 

2007-2008         Član Redakcije,  “Medicinski podmladak”- stručno – naučni časopis studenata                            Medicinskog fakulteta u Beogradu (naučna publikacija kategorije M53)

2008-2009         Sekretar Redakcije “Medicinskog podmlatka”

2009-2010         Zamenik glavnog i odgovornog urednika Redakcije “Medcinskog podmlatka”

2011-danas       Sekretar redakcije “Oftalmološka revija” koju izdaje Očna bolnica “Profesional dr                         Suvajac”

 

 

 

            NASTAVNA DELATNOST

 

2006-2010         Demonstrator na Katedri za medicinsku i kliničku biohemiju, Medicinski fakultet u                                   Beogradu, učešće u izvođenju pratkične nastave za studente II godine

 

            Članstvo u Stručnim organima Fakulteta

 

2006-2008         Član veća za nauku Medicinskog fakulteta u Beogradu iz reda studenata

2008-2010         Član veća za naučno-istraživački rad Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu iz               reda studenata

 

 

            Nagrade i Priznanja

 

2009                 Nagrada Dekana medicinskog fakulteta za najboljeg studenta pete godine, za postignut                     uspeh u toku studija na Medicinskom fakultetu

2008                 Nagrada Fondacije „Dr Zorica Penezić“ za postignut uspeh iz predmeta Interna                           medicina

 

                Stipendije

 

2009/2010         Stipendija Fonda za mlade talente, Ministarstva omladine i sporta za najbolje studente                završnih godina studija

2006-2009         Stipendija Ministarstva prosvete

2006-2009         Stipendija Opštine Bor za najbolje studente iz oblasti medicinskih i tehničkih nauka

 

            Strani jezici i rad na računaru

 

                        Engleski jezik, komunikativni nivo

                        Windows 98, 2000, XP, Vista,  MS Office - Word, Exel,  Power Point, SPSS

 

            Ostalo

 

2009                 Vozačka dozvola „B“ kategorije

 

           

 

B I B L I O G R A F I J A

 

Abstrakt u internacionalnom zborniku

 

            Savić K., Novaković V., Suvajac J., Suvajac V., Marković M., Suvajac G., Importance of corneal tomography in differentiating  atypical keratoconus from regular non-ectatic corneas with high astigmatism, Dubrovnik, Hrvatska ECLSO 2014, Apstract book

 

Savić K., Suvajac V., Vujanić M., Suvajac G. PRK vs. LASIK in myopic
eyes-short term outcome, Milano, Italija 2012, ESCRS, Apstract book

 

Ceo rad u časopisu nacionalnog značaja (M53)

 

            Boljević D., Savić K. Klinički tok akutnog infarkta miokarda u bolesnika mlađih od 40 godina,      Medicinski podmladak, 2009, V60 (1-2):51-54

 

            Savić K., Boljević D. Učestalost deficita hormona rasta kod pacijenata sa akromegalijom            uvedenih u remisiju operativnim putem, 2008, V59 (1-2):53-55

 

Abstrakt u međunarodnom časopisu (M23)

       Samardžić J., Savić K. et al. Behavioural characterisation of magnesium effects in rats, European      Neuropsychopharmacology, 2011, V21 (S122), Suppl. 2 , 

 

 

Izvod u zborniku nacionalnog skupa (M64)

 

            Savić K., Suvajac V., Suvajac J, Novaković V., Milenković S., Primena anti-VEGF terapije kod pacijenata sa venskim okluzijama, Novi Sad, 2014, Knjiga sažetaka

 

            Savić K., Samardžić T., Suvajac V., Suvajac G., Milenković S. Unilateralna Serpiginous-like      horoidopatija prikaz dva slučaja, Zlatibor 2013, Knjiga sažetaka

 

            Savić K., Boljević D. Efekti primene magnezijuma na bihejvioralne karakteristike kod      eksperimentalnih životinja, 51. Kongres studenata biomedicinskih nauka sa internacionalnim      učešćem, Ohrid, maj 2010, Abstract book

 

            Boljević D., Savić K. Klinički tok i bolnička prognoza starijih bolesnika sa akutnim infarktom       miokarda sa ST elevacijom lečenih primarnom perkutanom koronarnom intervencijom, 51.            Kongres studenata biomedicinskih nauka sa internacionalnim učešćem, Ohrid, maj 2010,       Abstract book

 

            Savić K., Boljević D. Uloga  α5 podjedinice GABAA receptora u procesima učenja kod pacova:   test aktivnog izbegavanja i model vodenog lavirinta, 50. Kongres studenata biomedicinskih      nauka sa internacionalnim učešćem, Lepenski vir, maj 2009, Abstract book

 

            Boljević D., Savić K. Klinički tok akutnog infarkta miokarda u bolesnika mlađih od 40 godina,      50. Kongres studenata biomedicinskih nauka sa internacionalnim učešćem, Lepenski vir, maj     2009, Abstract book

 

            Savić K., Boljević D. Učestalost deficita hormona rasta kod pacijenata sa akromegalijom            uvedenih u remisiju operativnim putem, 49. Kongres studenata biomedicinskih nauka Srbije sa          internacionalnim učešćem, Lepenski vir, maj 2008, Knjiga rezimea

 

            Savić K., Određivanje koncentracije hidroperoksida u plazmi bolesnika sa           esencijalnom hipertenzijom, 48. Kongres studenata biomedicinskih nauka Srbije sa         internacionalnim učešćem, Lepenski vir, maj 2007, Knjiga rezimea

 

Pasivna učešća na kongresima

           

            Jul 2011           Svetski kongres glaukomatologa (WGC), Pariz, Francuska

 

            Sept 2011         12. Kongres oftalmologa Srbije sa internacionalnim učešćem,                                                     Aranđelovac, Srbija

 

            Feb 2012          Zimski evropski kongres udruženja hiruga katarakte i refraktivne                                                            hirurgije, ESCRS, Prag, Češka republika

 

            April 2012         Evropski kongres neurooftalmologije, Budimpešta, Mađarska

 

            Okt 2012          13. kongres oftalmologa Srbije sa internacionalnim učešćem, Beograd, Srbija

 

            Sept 2013         Evropski kongres retinologa, EURETINA, Hamburg, Nemačka

 

            Feb 2014          Zimski evropski kongres udruženja hiruga katarakte i refraktivne                                                            hirurgije, ESCRS, Ljubljanja, Slovenija

 

            Sept 2014         Evropski kongres retinologa, EURETINA, London, Velika Britanija

 

            Sept 2014         Evropski kongres udruženja hiruga katarakte i refraktivne            hirurgije, ESCRS,                                 London, Velika Britanija

 

            Okt 2014          Kongres Evropskog udruženja kontaktologa, ECLSO, Dubrovnik, Hrvatska