PRK metoda laserskog skidanje dioptrije

PRK metoda laserskog skidanje dioptrije

Postoji više metoda laserskog skidanja dioptrije. Svim metodama je zajednička jedna stvar. Primenom lasera se menja prelomna moć rožnjače i omogućava trajno uklanjanje dioptrije i jasna slika bez nošenja naočara i kontaktnih sočiva.

Površina rožnjače je prekrivena tankim epitelnim ćelijskim slojem koji kao i kod svih tkiva ima zaštitnu ulogu. Epitelne ćelije se brzo obnavljaju što onemogućava primenu lasera u cilju skidanja dioptrije direktno na površinu rožnjače. Na neki način mora da se “zaobiđe” površni epitelni sloj i laserski zraci primene na tkivo rožnjače koje se nalazi ispod epitela. U zavisnosti od toga kako se ovo postiže razlikujemo lamelarne procedure i procedure površne ablacije.

PRK metoda laserskog skidanja dioptrije

Kod PRK metode nema pravljena flepa kao kod LASIK metode, već se uklanja površni epitelni sloj rožnjače. Epitel rožnjače može da se ukloni na više načina. Danas se najčešće uklanja primenom istog lasera koji se i koristi za skidanje dioptrije ili primenom posebne automatske epitelne četkice. Po uklanjanju površnog epitelnog sloja rožnjače, primenjuju se laserski zraci na otkriveno tkivo rožnjače u cilju korekcije dioptrije. Po završetku primene lasera, stavlja se zaštitno kontkatno sočivo, koje ostaje par dana na oku, sve dok se epitel rožnjače ne obnovi.

PRK procedura, kao i sve druge procedure laserskog skidnja dioptrije se radi u lokalnoj anesteziji, koja se postiže ukapavanjem kapi. Iako je sama procedura potpuno bezbolna, po prestanku dejstva anestezije, obično sat, dva posle intervencije pacijent počinje da oseća bol. Intezitet  bola je individualan, varira od pacijenta do pacijenta, od blagog do veoma izraženog. On je posledica uklanjanja epitelnog sloja, koji je bogato inervisan i on prestaje obično posle 24-48 sati od intervencije, kad se većina epitela obnovi. Ovo je mana PRK metode u odnosu na LASIK metodu, koja je u potpunosti bezbolna i po prestanku desjtva anestezije, jer je epitelni sloj rožnjače očuvan.

Kod PRK metode je sporiji vidni oporavak i postizanje punog efekta skidanja dioptrije u odnosu na LASIK metodu. Kod PRK metode vid je mutan sve dok se epitel ne obnovi, obično do par dana posle intervencije, dok je kod LASIK metode vid jasan već prvo jutro posle intervencije. Takođe je posle PRK metode kod nekih pacijenata potrebno i po par nedelja za postizanje punog efekta skidanja dioptrije, dok je kod LASIK metode to pitanje dana. Međutim, bitna je činjenica da posle 6 do 12 meseci od operacije nema razlike u krajnjem efektu skidanja dioptrije između PRK i LASIK metode. Drugim rečima, za većinu dioptrija, su obe metode podjednako uspešne, samo što je kod PRK metode potrebno više vremena za postizanje punog efekta.

Obzirom da je LASIK metoda dosta komfornija za pacijente zbog svoje potpune bezbolnosti i bržeg vidnog oporavka, ona se radi kod 90% pacijenata koji se podvrgnu laserskom skidanju dioptrije. PRK metoda se radi kod pacijenata kod kojih je LASIK metoda kontraindikovana, pre svega zbog tanke rožnjače ili postojanja nekih drugih iregularnosti rožnjače. U ovim slučajevima, iako je LASIK kontraindikovan, dioptrija može da se ukloni PRK metodom, zahvaljujući činjenici da kod nje nema pravljenja flepa i odvajanja površnog sloja rožnjače, pa su i promene u biomehanici rožnjače manje. Promene u biomehanici rožnjače posle LASIK metode, kod većine pacijenata nemaju praktičnog značaja, ali kod onih sa tankim rožnjačama ih treba izbegavati, pa se iz tog razloga predlaže PRK metoda.

Ukoliko je rožnjača pretanka i za LASIK i za PRK metodu , ne radi se lasersko skidanje dioptrije, već je moguća ugradnja faknih intraokularnh sočiva.