Preoperativni pregled za operaciju katarakte

Preoperativni pregled za operaciju katarakte

U toku operacije katarakte se pomoću ultrazvučne sonde uklanja zamućeno prirodno sočivo i na njegovo mesto ugrađuje providno veštačko sočivo koje omogućava jasan vid.

Savremene ultrazvučne operacije katarakte su izuzetno bezbedne procedure, sa učestalošću komplikacija manjom od 1%. Kako bi se osigurala visoka bezbednost operacija neophodno je uraditi detaljan preoperativni pregled za operaciju katarakte.

Pregled obuhvata:

- Određivanje vidne oštrine, pregled prednjeg očnog segmenta i zamućenog očnog sočiva pomoću biomikroskopa, merenje očnog pritiska i procenu vidnog potencijala retinometrom. Na osnovu kliničke slike se izrađuje plan operacije i dobija predstava o postoperatvnoj vidnoj oštrini.

- Određivanje aksijalne dužine oka i prelomne moći rožnjače laserskim snimanjem pomoću Wavelight Biographa. Na osnovu parametara dobijenih ovim snimanjem se određuje jačina sočiva koje će se ugraditi u toku operacije katarakte. Pravilno određena jačina sočiva omogućuje pacijentima da posle operacije ne nose naočare za daljinu, već samo za rad na blizinu

- Određivanje broja, veličine i oblika endotelnih ćelija rožnjače pomoću Tomey EM 3000 spekularnog mikroskopa. Endotelne ćelije imaju veoma važnu ulogu u održavanju normalne fiziologije i strukture rožnjače. Kad je njihova funkcija poremećena, odnosno kad se njihov broj značajno smanji, dolazi do edema rožnjače, njenog oštećenja i značajnog pada vida. Endotelne ćelije mogu da budu oštećene u toku operacija katarakte i veoma je bitno utvrditi stanje endotela rožnjače pre operacije, kako bi se intraoperativno preduzele odgovarajuće žaštitne mere.

- Ultrazvučni pregled oka i pregled očnog dna. Ovim pregledima se dobija uvid u stanje očnog dna, koje u velikoj meri može da utiče na vidnu oštrinu posle operacije katarakte.

- Anesteziološki pregled, EKG snimanje i kompletna laboratorija. Imajući u vidu da je veliki broj pacijenata koji imaju kataraktu u poznim godinama života, veoma je bitno imati uvid u opšte stanje pacijenta i preduzeti odgovarajuće mere kako bi se osigurala visoka bezbednost u toku same intervencije.

Posle detaljno obavljenog pregleda, odabira odgovarajućeg intraokularnog sočiva i napravljenog plana operacije, zakazuje se termin operacije, koja se obično obalja u roku od par dana od obavljenog pregleda.

Prikaz operacije katarakte možete videti klikom na  sledeću stranu: Ultrazvučne operacije katarakte

 

.