Operacije žute mrlje

Operacije žute mrlje

Žuta mrlja ili makula je deo mrežnjače koji je odgovoran za jasan centralni vid, kao na primer onaj koji je potreban za čitanje, tako da oštećenje makule dovodi do značajnih poteškoća u svakodnevnom životu I često nemogućnosti obavljanja ovakvih radnji.

Žuta mrlja ima veoma delikatnu i visoko specijalizovanu strukturu, tako da i veoma diskretne promene u njoj dovode do nastanka simptoma i tegoba. Simptomi najčešće uključuju deformaciju slike posmatranih objekata i crnu mrlju koja je i pri pomeranju pravca pogleda uvek u centru vidnog polja, što značajno otežava čitanje, gledanje televizije i slično.

Najčešće promene u žutoj mrlji koje dovede do navedenih simptoma su ruptura žute mrlje (rupa u žutoj mrlji) i epiretinalne membrane koje vrše trakciju na žutu mrlju i menjaju joj strukturu.

Kod takvih promena u žutoj mrlji koje su praćene značajnim padom centralnog vida, se postavlja indikacija za operativno lečenje.

Operacije žute mrlje su tehnički veoma zahtevne intervencije, za koje je potrebna velika veština hirurga i visoko specijalizovana i sofisticirana opema. Očna bolnica ,,Profesional dr Suvajac'' raspolaže sa najsavremenijim i najnaprednijim  Alcon Constellation aparatom za vitreoretinalnu hirurgiju i operacije žute mrlje. U zavisnosti od procene hirurga, te operacije se obavljaju u lokalnoj ili opštoj anesteziji. Cilj operacije je uklanjanje staklastog tela i unutrašnje granične membrane retine, čime se uklanja trakcija na retinu (i žutu mrlju), i time stiču preduslovi da uz odgovarajuću tamponadu (nekim od intraokularnih gasova) dođe do zatvaranja rupe u žutoj mrlji.

Anatomski uspeh tih operacija iznosi preko 90%, dok funkcionalni uspeh u najvećoj meri zavisi od starosti promena u žutoj mrlji. Najbolji rezultati u smislu poboljšanja vidne oštrine se postižu ukoliko se operacija obavi unutar 6-8 meseci od nastanka promena u žutoj mrlji.

dr Claes bolnica Profesional

Pored najpoznatijih domaćih hirurga, u očnoj bolnici Profesional operacije na očnom dnu i žutoj mrlji u svojstvu stručnog konsultanta obavlja i dr Carl Claes, jedan od najboljih svetskih vitreoretinalnih hirurga.