Multifokalna intraokularna sočiva

Multifokalna intraokularna sočiva

Multifokalna sočiva su intraokularna sočiva, koja se ugrađuju na mesto prirodnog očnog sočiva i koja omogućavaju dobar vid i na daljinu i na blizinu bez potrebe za nošenjem naočara.

U toku operacije katarakte, po uklanjanju zamućenog prirodnog sočiva, na njegovo mesto se ugrađuje veštačko intraokularno sočivo. Obično su to monofokalna sočiva, odnosno sočiva kod kojih svetlosni zraci po prolasku kroz sočivo, formiraju jedan fokus na mrežnjači. To u praksi omogućava dobar vid pri gledanju na daljinu (pod daljinom se podrazumeva sve dalje od jednog metra) bez potrebe za nošenjem naočara, dok su za gledanje i rad na blizu posle operacije potrebne naočare.

U toku poslednjih par godina, razvitkom i daljim unapređenjem tehnologije izrade intraokualrnih sočiva, sve popularnija su postala multifokalna intraokularna sočiva. Kod multifokalnih sočiva, za razliku od monofokalnih, svetlosni zraci formiraju više fokusa na mrežnjači. Postojanje više fokusa omogućava dobar vid pri gledanju i na daljinu i na blizinu, bez potrebe za nošenjem naočara. Formiranje više fokusa je omogućeno postojanjem razlike u prelomnoj moći određenih zona sočiva. Te zone su raspoređene u vidu koncentričnih krugova na sočivu.

Postoje nekoliko tipova multifokalnih sočiva. Razlikujemo refraktivna i difraktivna multifokalna sočiva. Kod refraktivnih multifokalnih sočiva svetlosni zraci po prolasku kroz sočivo formiraju više fokusa, dok kod difraktivnih dolazi do formiranja dva fokusa. Takođe postoji i posebna grupa mutlifokalnih sočiva, takozvana extended range of vision sočiva. Koje je sočivo najbolje za pacijenta se utvrđuje za svakog pacijenta posebno, u zavisnosti od njegovih potreba i životnih navika.  

Obzirom na prirodu multifokalnih sočiva i formiranje više fokusa, kod određenog broja pacijenata je posle njihove ugradnje moguća pojava optičkih svetlosnih fenomena u vidu haloa i zablještenja pri posmatranju tačkastih svetlosnih izvora, najčešće u sumrak i toku noći. Ovo nije nešto što u velikoj meri smeta većini pacijenata, ali jeste razlog da se ugradnja ovih sočiva ne preporučuje profesionalnim vozačima, koji redovno praktikuju višesatne noćne vožnje.

Da bi se postigao pun efekat ugradnje multifokalnih sočiva i potpuna nezavinost od naočara, praktikuje se ugradnja multifokalnih sočiva na oba oka. Obično je razmak između operacija nedelju dana.

Treba imati u vidu, da zbog postojanja više fokusa kod multifokalnih sočiva, dolazi i do raspodele svetlosti koje ulazi u oko. Zbog ove činjenice, 10 % pacijenata i posle ugradnje multifokalnih sočiva u određenim situacijama ima potrebu za naočarima. To je najčešće slučaj pri čitanju veoma sitnog teskta, ili nekom preciznom radu na blizinu u uslovima slabije osvetljenosti. Međutim i ovih 10 % pacijenata, su za veliku većinu aktivnosti oslobođeni nošenja naočara.

Multifokalna sočiva se najčešće ugrađuju u toku operacije katarakte. U toku poslednje decenije, unapređenjem ultrazvučne tehnike uklanjanja prirodnog očnog sočiva i značajnim smanjenjem komplikacija, multifokalna sočiva se ugrađuju i kod pacijenata koji nemaju kataraktu, ali koji žele da se oslobode naočara. Obično se radi o ljudima u 50-im godinama života koji su u presbiopnom dobu i imaju naočare i za blizinu i za daljinu. U tom slučaju se ne govori o operaciji katarakte, već o ekstrakciji providnog očnog sočiva radi ugradnje multifokalnih sočiva i oslobađanju od nošenja naočara. Učestalost komplikacija kod ugradnje multifokalnih sočiva je manja od 1%.

Ugradnja multifokalnih sočiva, bilo da se ugrađuju u sklopu operacije katarakte ili ekstrakcije providnog sočiva, se radi u lokalnoj anesteziji, koja se postiže ukapavanjem kapi. Na početku operacije hirurg napravi mikrorez na rožnjači od 2.5mm, kroz koji se plasira ultrazvučna sonda koja eliminiše prirodno sočivo. Potom se na mesto prirodnog sočiva ugrađuje multifokalno sočivo. Obzriom da se radi o veoma malom rezu, nema potrebe za stavljanjem bilo kakvih šavova. Procedura ugradnje multifokalnih sočiva je bezbolna.