Dioptrija i princip laserskog skidanja dioptrije

Dioptrija i princip laserskog skidanja dioptrije

Kako bi objasnili princip skidanja dioptrije laserom, moramo prvo znati šta je to dioptrija ili stručno rečeno refrakcione greške ili mane. Moramo se upoznati sa osnovnim optičkim karakteristikama ljudskog oka i načinom na koji mi vidimo sliku predmeta koje posmatramo.

Svetlosni zraci, koji polaze od posmatranog objekta, se prelamaju pri prolasku kroz površni prozirni deo oka, koji se zove rožnjača, prolaze kroz providno očno sočivo i zatim padaju na deo oka koji se zove retina ili mrežnjača. Mrežnjača, pogotovo jedan njen deo koji se zove žuta mrlja, je zadužen za prijem svetlosnih signala i stvaranje jasne slike posmatranog objekta.

Da li će svetlosni zraci pasti tačno na žutu mrlju i omogućiti jasnu i čistu sliku posmatranog objekta, zavisi od prelomne moći rožnjače i same dužine optičke osovine oka.

Kod postojanja refrakcionih mana (dioptrija), zbog neodgovarajuće prelomne moći rožnjače ili neodgovarajuće dužine optičke osovine oka (treba imati u vidu da se radi o delovima milimetra), svetlosni zraci koji padaju na oko se ne seku u žutoj mrlji, već se seku ispred ili iza nje, što za posledicu ima nejasne i deformisane slike posmatranih objekata.

Postoje tri tipa refrakcionih mana - diotprija:

Kod kratkovidosti (miopije) svetlosni zraci koji prolaze kroz rožnjaču se  seku ispred žute mrlje, umesto na njoj, što za posledicu ima loš vid na daljinu. To je najčešće posledica nešto duže optičke osovine oka i/ili jače prelomne moći rožnjače.

Bez pomoći naočara ili kontaktnih sočiva kratkovide osobe obično imaju poteškoća sa:

-prepoznavanjem lica ljudi na drugom kraju sobe, na ulici...
-čitanjem znakova i signalizacije u saobraćaju, naročito pri noćnoj vožnji
-posmatranjem drugih objekata koji nisu u neposrednoj blizini, kao što je televizor, bioskopsko platno, školske table...

Kod dalekovidosti (hipermetropije) svetlosni zraci koji prolaze kroz rožnjaču ne padaju na žutu mrlju već se seku iza nje. To je posledica kraće optičke osovine oka i/ili slabije prelomne moći rožnjače.

Ukoliko dalekovidost nije velika i ukoliko se radi o mlađim ljudima, oko procesom akomodacije (povećavanjem prelomne moći sočiva koje se nalazi u unutrašnjosti oka) može da kompenzuje dalekovidost, tako da ona ne mora da se manifestuje u prvom trenutku.

Međutim, pošto je proces akomodacije prirodno rezervisan za gledanje na blizinu a ne na daljinu, ubrzo dolazi do zamaranja oka pri gledanju na blizinu što se manifestuje lošijim vidom, glavoboljama i sličnim tegobama. Posle određenog vremena, kako akomodacija slabi, dolazi i do primetno slabijeg vida na daljinu.

Bez pomoći naočara ili kontaktnih sočiva dalekovide osobe obično imaju poteškoća pri:

-radu na blizinu, kao što je čitanje novina, knjiga...
-gledanju u monitor u toku rada sa računarom
-posmatranju objekata i na blizinu i na daljinu

Kod astigmatizma, kao posledica nepravilne zakrivljenosti rožnjače, odnosno činjenice da rožnjača ne prelama svetlost podjednako u svim delovima,  svetlosni zraci formiraju više fokusa na mrežnjači, umesto jednog, što dovodi do lošeg vida i na blizinu i na daljinu i deformacije posmatranih objekata.


Na koji način se laserom koriguje dioptrija?

Primenom laserskih zraka na rožnjaču, u toku laserskog skidanja dioptrije, se menja njena prelomna moć i omogućava da svetlosni zraci padaju tačno na žutu mrlju i formiraju jasnu i oštru sliku posmtranog predmeta.

-Kod kraktovidosti se rožnjača zaravni u centru, čime se smanjuje njena prelomna moć i na taj se omogućuje svetlosnim zracima da padaju tačno na žutu mrlju, što za posledicu ima uklanjanje kratkovidosti.

-Kod dalekovidosti se rožnjača ustrmi u centru, čime se povećava njena prelomna moć, što omogućava korigovanje dalekovidosti

-Kod astigmatizma se bilo ustrmi ili zaravni onaj deo rožnjače, koji nepravilno prelama svetlosne zrake, što rezultuje pravilnijim oblikom rožnjače i korigovanjem astigmatizma
 
U svim slučajevima, krajnji efekat laserskog uklanjanja dioptrije je isti. Svetlosni zraci koji padaju na oko, rožnjača prelama tako da oni padaju tačno na žutu mrlju, čime se omogućava jasna i oštra slika posmatranog predmeta bez korišćenja naočara ili kontaktnih sočiva.

 

Saznajte više o različitim  metodama laserskog skidanja dioptrije, operativnom toku i postoperativnom oporavku.