Ablacija mrežnjače i vitreoretinalna hirurgija

Ablacija mrežnjače i vitreoretinalna hirurgija

Vitreoretinalna hirurgija obuhvata procedure koje se rade na unutrašnjim strukturama oka, staklastom telu I mrežnjači.

Staklasta telo ili vitreus je želatinozna providna struktura koja se nalazi iza sočiva a ispred mrežnjače. Mrežnjača je visoko specijalizovano tkivo koje se sastoji iz deset slojeva. Sloj fotoreceptora ima ulogu registrovanja svetlosnih signala a sloj ganglijskih ćelija sa nervnim vlaknima ulogu transportovanja tih signala do mozga. Kao i sva druga visoko specijalizovana tkiva mrežnjača je jako osetljiva na oštećenja i ima slab potencijal regeneracije. Upravo iz tih razloga je jako bitno na vreme uočiti patološke promene na mrežnjači i pravovremeno intervenisati.

Najčešće indikacije za obavljanje neke od hirurških vitroretinalnih intervencija uključuju:

•    Krvarenje u staklasto telo I nastanak hemoftalmusa kao posledica dijabetesne retinopatije, a koje se spontano ne povlači
•    Ablacije (odlubljivanje) mrežnjače
•    Velike rupture mrežnjače
•    Postojanje značajnih epiretinalnih membrana
•    Rupture žute mrlje
•    Proliferativne vitreoretinopatije
•    Uklanjanje stranih tela
•    Endoftalmitis (infekcija unutrašnjih struktura oka)
•    Uklanjanje sočivnih masa posle komplikacije u toku operacije katarakte


diabetesna retinopatija           

Slika: Uznapredovale promene na očnom dnu kod šećerne bolesti


Očne bolesti I stanja u sklopu kojih se najčešće javljaju gore navedene komplikacije uključuju uznapredovalu dijabetesnu retinopatiju, visoku degenerativnu miopiju I druge.

Vitrektomija je najčešće izvođena procedura vitreoretinalne hirurgije i podrazumeva uklanjanje staklastog tela.

Radi se u lokalnoj anesteziji I sastoji se iz pravljenja dva mala otvora kroz koje se plasiraju instrumenti za vitrektomiju. Pomoću tih instrumenata se uklanja staklasto telo kao I sav patološki sadržaj u unutrašnjosti oka, kao što je krv I fibrovaskularne membrane. Na mesto uklonjenog staklastog tela može da se ubaci silikonsko ulje koje pruža potporu mrežnjači.

Ukoliko je indikacija za vitrektomiju bilo krvarenje u staklastom telu, uklanjanjem staklastog tela I prisutne krvi se ponovo omogućava prolazak svetlosti do mrežnjače. Ukoliko je indikacija bila ablacija mrežnjače kao posledica postojanja fibrovaksularnih membrana kod proliferativne dijabetesne retinopatije, uklanjanjem tih membrana I tamponadom silikonskim uljem se mrežnjača vraća na mesto I smanjuje mogućnost za njenu ponovnu ablaciju.

dr Claes bolnica Profesional

Pored najpoznatijih domaćih hirurga, u očnoj bolnici Profesional operacije na očnom dnu i žutoj mrlji u svojstvu stručnog konsultanta obavlja i dr Carl Claes, jedan od najboljih svetskih vitreoretinalnih hirurga.