Stručni članak

Žuta mrlja

Žuta mrlja

Žuta mrlja (ili makula) je deo retine (mrežnjače), unutrašnje opne oka, koja se nalazi u centralnom delu očnog dna. Žuta mrlja predstavlja normalnu anatomsku strukturu očnog dna, I ne predstavlja patološki nalaz, kako pacijenti često misle. Drugim rečima, svi imaju žutu mrlju. U centru žute mrlje se nalazi struktura koja se zove fovea I koja predstavlja tačku jasnog vida. Upravo ona omogućuje obavljanje najzahtevnijih vidnih aktivnosti, kao što je čitanje.

Patološke promene koje mogu da se jave u žutoj mrlji su veoma raznovrsne I mogu da se jave u sklopu velikog broja bolesti. Zajedničko za sve promene u žutoj mrlji je oštećenje centralnog vida, što značajno otežava ili onemogućava čitanje, I manifestuje se kao crna mrlja koja je uvek u centru vidnog polja.

Najčešća bolest žute mmrlje (makule) u razvijenom svetu je senilna degeneracija. Ona može da se javi u dve forme I u zavisnosti od toga se I primenjuje odgovarajuće lečenje. Više informacija o senilnoj degeneraciji žute mrlje možete pročitati klikom na sledeći link: http://bolnicaprofesional.rs/sr/services/page/senilna-degeneracija-zute-mrlje

Pored senilne degeneracije, oštećenje žute mrlje se javlja I kod dijabetesne retinopatije, odnosno kod promena na očnom dnu kod pacijenata sa šećernom bolešću. Promene kod makulopatije (oštećenja žute mrlje u sklopu šećerne bolesti) mogu biti veoma raznolika, od slabo izraženih koje ne zahtevaju intervencije na očnom dnu, pa sve do uznpredovalih sa izraženim gubitkom vida. Više o promenama na očnom dnu kod šećerne bolesti možete videti klikom na sledeći link: http://bolnicaprofesional.rs/sr/services/page/dijabetesna-retinopatija

Poslednjih godina se sve češe javlja I ruptura makule (žute mrlje), koja može biti posledica trauma, ali je najčešće idiopatska (sponatana) ili posledica promena u staklastom telu.

Savremena dijagnostika oštećenja žute mrlje u vidu OCT snimanja, kao I nove savrmene terapijske opcije u vidu anti VEGF inkecija ili operativnih zahvata su značajno poboljšali prognozu kod pacijenata sa bolestima žute mrlje.