Stručni članak

Najčešće kontraindikacije za lasersko skidanje dioptrije

Najčešće kontraindikacije za lasersko skidanje dioptrije

Lasersko skidanje dioptrije spada u najuspešnije i najsigurnije operativne zahvate, ne samo u oftalmologiji, već medicini uopšte. Da bi se to postiglo, najbitnija je adekvatna preoperativna selekcija pacijenata kojima će se procedura savetovati. To se obavlja u toku visoko specijalizovanog pregleda za lasersko skidanje dioptrije.

Najčešća kontraindikacija za lasersko skidanje dioptrije se odnosi na neodgovarajuće karakteristike rožnjače. Pri tome se misli ili na nedovoljnu količinu tkiva rožnjače ili na neodgovarajuću morfologiju (strukturu) rožnjače. Ukoliko se utvrdi da rožnjača ne ispunjava kriterijume za intervenciju, to predstavlja apsolutnu kontraindikaciju i pacijentu se predlaže lil opcija implantacije faknih sočiva ili nastavak korekcije dioptrije naočarima ili sočivima.

Takođe, bilo koja značajnija patologija neke od struktura oka (katarakta, glaukom, dijabetesna retinopatija) koja u budućnosti može dovesti do pada vida, obično predstavlja kontraindikaciju za lasersko skidanje dioptrije.

Pored apsolutnih, postoje i relativne kontraindikacije za lasersko skidanje dioptrije. To su stanja, koja kad se saniraju, više ne predstavljaju prepreku laserskom skidanju dioptrije. Najčešće se radi o postojanju suvog oka i/ili hroničnog blefaritisa (hronične upale rubova kapaka). U tom slučaju se propiše odgovarajuća terapija (u vidu kapi i gelova i dr.) i po poboljšanju stanja se obavlja intervencija.