Aktuelnosti

Wavelight Refractive User meeting, Beč

Wavelight Refractive User meeting, Beč

Dr Vladimir Suvajac, šef hirurgije bolnice Profesional i dr Jovana Suvajac su prisustvovali simpozijumu posvećenom refraktivnoj  hirurgiji (hirurškom uklanjanju dioptrije) održanog u Beču u od 30. juna do 2.  jula.2017. godine.

U toku simpozijuma je najviše bilo reči o najaktuelnijem Contoura tretmanu uklanjanja dioptrije, kod kojeg se koristi topografski vođena regularizacija rožnjače u toku primarnog uklanjanja dioptrije. Ovu proceduru je nedavno odobrila Ameročka agencija za hranu i lekove, posle izuzetno dobrih rezultata u toku kliničkih ispitivanja.

Takođe je bilo reči i o laserkoj korekcije presbiopije, odnosno dioptrije za čitanje.

Kongresu je prisustvovalo preko 300 delegata sa raznih krajeva sveta.