Aktuelnosti

Svetski kongres pedijatrijske oftalmologije i strabologije

Svetski kongres pedijatrijske oftalmologije i strabologije

U periodu od 7.do 9. Septembra 2012. u Milanu održan je 2. Svetski kongres pedijatrijske oftalmologije i strabologije, pod pokroviteljstvom Svetskog udruženja pedijatrijske oftalmologije i strabizma (WSPOS).  Kongres je okupio oko 1.300 učesnika  iz  100 zemalja. Predstavnik Specijalne očne bolnice „Profesional“ bila je dr Maja Stefanović Vujanić.  U pozdravnom govoru D. Graneta i K. Nischala istaknuto je da smo se okupili u ovako velikom broju, da razmenimo ideje i podelimo nova saznanja u razvojnim oblastima dečije oftalmologije. Kongres je pružio novi pogled na razvoj genetike, refraktivne i hirurgije katarakte, retine i strabologije.

Prvog dana kongresa je održan zajednički seminar EUCORNEA i WCPOS  posvećen karakteristikama dečije rožnjače i bolestima prednjeg  segmenta oka, sa prezentacijom DSAEK, PKP i  Boston keratoprosthesis.  Na skupu posvećenom medical retini prikazane su studije genetike, genskih mutacija  i fenotipa pedijatrijskih pacijenata sa retinalnim distrofijama. Poseban osvrt je uporedjivanje primene ANTI VEGF i lasera u lečenju retinopatije prematuriteta Na skupu posvećenom tiroidnoj orbitopatiji razmatrana je uloga i efikasnost primene steroida, imunoterapije, radijacije i hirurške terapije u tretmanu ovog stanja, kao i potreba za standardizacijom terapijskog pristupa. Oblast dečije neurooftalmologije prekrivala je široku paletu tema, od demijelinizirajućih oboljenja, pedijatrijskih okularnih oblika myasteniae gravis, preko nystagmusa i tumora optičkih puteva.

Drugi dan kongresa započeo je hirurškom video sesijom, koja je pružila mogućnost uvida u  različite tehnike straboloških i refraktivnih operacija kod dece, kao što su:minimalno invazivna operacija strabizma (MISS) sa transkonjuktivalnom suturom, skleralni graft, primena endoiluminatora u hirurgiji katarakte, tehnike kapsulorekse idr. Autori iz USA, UK, Indije prezentovali su svoja iskustva u slučajevima sekundarne implantacije IOL u afaknom oku , rešavanju problema subluksacije sočiva kod Marfanovog sindroma, implantacije multifokalnih i toričnih intraokularnih sočiva kod dece. Nekoliko radova odnosilo se na primenu excimer lasera, prvenstveno u slučajevima anisometropične visoke miopije.

Veliki i centralni skupovi odnosili su se na teme iz oblasti strabologije: exotropia, esotropia, paralitički strabizam, primena botulin A toksina. Prezentovane su strategije operacija i reoperacija kod Duanovig , Brownovog sindroma idr.  Emilio C. Campos iz Italije je nadahnuto govorio na temu lekcija i iskustva u pedesetogodišnjem istorijatu  kliničke strabologije.

Oblasti sa kojima se često susrećemo u svakodnevnoj praksi jesu bolesti prednjeg segmenta oka dece, kao što su meimbomitis, alergijski i infektivni keratokonjuktivitisi,  suvo oko kod dece, nastalo  kao idiopatski entitet ili u sklopu drugih sindroma. Autori su prikazali svoja iskustva u tretmanu  težih oblika vernalnog keratokonjuktivitisa, Steven Johnsonovog sindroma, kao i uporedne studije efikasnosti topikalno primenjenog Cyclosporina A i Tacrolimusa. Posebna sesija bila je posvećena kapcima, pokrivajući različite segmente –od kongenitalne ptoze i blepharophimose, do tumora, trauma adneksa i infektivnih oboljenja. Auditorijum je odao počast Jerry Shieldsu iz USA, koji je održao zanimljivo predavanje na temu pedijatrijskih tumora oka.

Trećeg dana kongresa održana je zajednička sesija EURETINA/WCPOS posvećena pedijatrijskim uveitisima. Prikazani su slučajevi uveitisa u sklopu idiopatskog juvenilnog artritisa, sarkoidoze i Blau sindroma, faktori rizika i genetska predispozicija , sa posebnim osvrtom na terapijski tretman. Free paper radovi prikazali su ulogu TNF inhibitora u lečenju juvenilnog artritisa , dok su autori iz Francuske prezentovali primenu vitrektomije u 5. stadijumu retinopatije prematuriteta.  Prikazan je značaj OCT dijagnostike pedijatrijskih oboljenja prednjeg i zadnjeg segmenta oka. Handheld OCT nalazi svoje mesto u intraoperativnoj primeni. Analizom ultrastrukture makule prematurusa ustanovljene su odredjene specifičnosti – centralno zadebljanje, izmenjena IS/OS konfiguracija, širi RNFL sloj. Zanimljivo je da slične karakteristike  ima i makula ambliopnog oka.

Predsedavajući na sesiji posvećenoj ambliopiji bili su J. Faber i J. Holmes, a svoj doprinos temi dali su autori iz različitih zemalja. Holmes je prikazao novi pristup u tretmanu anizometropične ambliopije, dok je R. Hess razmatrao tretman bilateralne ambliopije,usmeren prema supresiji. Prikazana je studija efikasnosti kontinualne i part-time okluzije, dok su autori iz Alžira prikazali rehabilitaciju vida kod pacijenata starijih od 18.god. kod kojih je primenjena okluzija. Zanimljiva tema bile su aberopatije/HOA/, koje mogu biti idiopatske, razvojne (kod keratokonusa) ili stečene (nakon refraktivne hirurgije).

Čitanje,kako učimo da čitamo, uloga akomodacije i konvergence, bile su neke od tema posvećene disleksiji. Prikazani su različiti testovi vidnih funkcija neophodnih za čitanje, kao i  kompleksni programi lečenja disleksije.

Kongres je završen porukom da  je razmena ideja i iskustava na ovako velikom skupu usmerena ka jednom cilju-da poboljša kvalitet života deteta, kao i  pozivom na 3. WCPOS koji će biti održan u Barseloni 2015.god