Aktuelnosti

Svetski kongres o glaukomu, Pariz

Svetski kongres o glaukomu, Pariz

U periodu od 29. juna do 2. jula 2011. godine u Parizu je održan 4. Svetski kongres glaukoma. Na jednom mestu našao se veliki broj poznatih i svetski priznatih stručnjaka koji se bave ovom problematikom. Lekari Očne bolnice Profesional uzeli su učešće u ovoj manifestaciji i propratili veliki broj sesija.

U toku tri aktivna kongresna dana bilo je reči o poreklu, uzrocima, dijagnostici, konzervativnom i hirurškom pristupu u lečenju glaukoma, eksperimentalnim modelima i najnovijim saznanjima iz ove oblasti.

Organizovan je veliki broj kurseva za mlade lekare, specijalizante i mlađe specijaliste. Oni su za cilj imali prosvećivanje, edukaciju i standardizaciju pristupa pacijentima obolelim od glaukoma. Govorilo se o starijim, proverenim i neophodnim, ali i onim naprednim i najnovijim metodama u postavljanju dijagnoze i terapiji.

Glaukom, i dalje, predstavlja veliku nepoznanicu i umnogome nedovoljno istražen medicinski problem . S tom idejom, a na svetskom nivou koplja su ukrstili vrhunski stručnjaci  donoseći nove i menjajući stare protokole za lečenje pacijenata s ovim problemom.

Najviše kontroverzi izneto je na polju neuroprotekcije, koja će još neko vreme ostati misterija za svetsku oftalmologiju. Pitanje lečenja matičnim ćelijama tek je otvoreno, a mnogi naučnici i te kako su zašli u te vode najavljujući velike projekte sa ovom tematikom.

Deo sponzorisanih sesija pojedinih farmaceutskih kuća bio je posvećen predstavljanju novih lekova i kombinacija lekova koji bi se primenjivali u svakodnevnoj terapiji.

I ovaj svetski kongres imao je svoj hirurški dan. U okviru njega, predstavljen je gotovo celokupan spektar hirurških intervencija kako onih usmereneih samo na glaukom, tako i kombinovane intervencije rezervisane za pacijente sa udruženim oboljenjima oka. Hirurzi su na jednom mestu delili međusobno male tajne koje poboljšavaju prognozu i uspešnost zahvata i predstavljali novine u postupcima, instrumentariju i postoperativnoj nezi.

U toku trajanja kongresa, u posebnom odeljku predstavljeno je oko 700 postera. Na njima su prezentovani radovi oftalmologa iz celog sveta koji se intenzivno bave istraživanjima različitih aspekata glaukoma u svojoj medicinskoj praksi.

U zaključku moramo istaći da glaukom ostaje velika medicinska misterija. Pomaci su vidljivi, ali intenziviranje ispitivanja neuroprotektivnih agenasa, primene matičnih ćelija i novi dijagnostičkih i hirurških tehnika i dalje ostaje zadatak ovih, ali i svih narednih generacija oftalmologa.