Aktuelnosti

MonPack One multifokalni ERG i VEP

MonPack One multifokalni ERG i VEP

Očna bolnica Profesional se najnovijem ulaganjem u kupovinu najsavremenijeg MonPack One uređaja za elektrofiziološku dijagnostiku oka,svrstala u društvo svega nekoliko klinika na prostoru bivše Jugoslavije koje raspolažu ovakvim dijagnostičkim mogućnostima.

MonPack One je multifunckionali simulator koji u jednom kompaktnom sistemu objedinjuje kompletnu elektrofiziološku dijagnositku oka, multifokalni ERG, multifokalni VEP i senzorni EOG.Sa posebnim MonBaby simulatorom omogućena su dijagnostička ispitivanja i u najmlađem uzrastu.

Pored vizualnih elektrofizioloških testova, omogućena su i ispitivanja kontrastne osetljivosti, adaptacije na tamu, kao i okulomotorni testovi kao što su pupilometrija i elektronistagmografija. Pored toga omogućava i merenje kontrastne senzitivnosti, zablještenja i kolornog vida, što ima veliku primenu u refraktivnoj hirurgiji.