Aktuelnosti

Kurs „Aktuelne tehnike u hirurgiji katarakte i refraktivnoj hirurgiji“

Kurs „Aktuelne tehnike u hirurgiji katarakte i refraktivnoj hirurgiji“

Specijalna bolnica za oftalmologiju “Profesional dr Suvajac” uz pokriće Udruženja hirurga katarakte i refraktivnih hirurga Srbije je 19.05.2012. u Beogradu organizovala stručni sastanak „Aktuelne tehnike u hirurgiji katarakte i refraktivnoj hirurgiji“

U toku jednodnevnog kursa ukupno je održano šest predavanja, a predavači su bili eminenti gosti iz inostranstva, kao i najpriznatiji domaći stručnjaci. Zapažena predavanja su održali i doktori bolnice Profesional, dr Gordana Suvajac i prof.dr Branislav Đurović.

Stručni sastanak je otvoren predavanjem prof. dr Ivana Stefanovića o vitreoretinalnim  komplikacijama i njihovom rešavanju nakon FAKO hirugije katarakte. Predavanje je sadržalo mnoge korisne smernice za svakodnevnu kliničku praksu.

Drugo predavanje je bilo verovatno i najatraktivnije predavanje celog kursa, obzirom da je predavač bio profesor dr Zoltan Nađ, hirurg koji je 2008. godine obavio prvu femtosekond lasersku operaciju katarakte. Njegovo predavanje je i bilo posvećeno sadašnjoj primeni femtosekond lasera u operacijama katarakte kao i mogućim budućim aplikacijama. Predavanje je privuklo veliku pažnju obzirom da je to bio prvi put da se o toj temi govorilo je na jednom stručnom srpskom oftalmološkom sastanku.

Treće predavanje je održao dr Franc Šalamun, oftalmolog iz slovenačke privatne očne klinike ,,Vid’’ , koji se refraktivnom hirurgijom bavi od 1997. godine. On je govorio o savremenom načinu stabilizacije keratokonusa i regularizaciji rožnjače pomoću kornealnog kros linkinga i topografski vođene površne ablacije kod pacijenata sa keratokonusom.

Dr Tassos Georgiou, oftalmolog sa Kipra, je održao četvrto predavanje o mogućnostima i rezultatima implantacije Crystalens akomodativnog intraokularnog sočiva u cilju korekcije presbiopije.

Mr sci. med. Dr Gordana Suvajac, medicinski direktor očne bolnice ,,Profesional – dr Suvajac’’ je održala predavanje o rezultatima i bezbednosti LASIK procedure u korekciji hipermetropije i hipermetropnog astigmatizma i uticaju procedure na binokularni vid. Predavanje je dalo naglasak integrativnom pristupu u preoperativnoj pripremi za refraktivnu hirurgiju i značaju ispitivanja binokularnog vida koje se često zanemaruje.

Poslednje predavanje je održao profesor dr Branislav Đurović, šef hirurgije očne bolnice ,,Profesional – dr Suvajac’’ o refraktivnoj zameni sočiva. U toku predavanja je najviše potencirana adekvatana preoperativna selekcija pacijenata.

U toku kursa je održana i diskusija, čiji je moderator bio profesor dr Branislav Đurović, gde su predavači mogli da iskažu svoje mišljenje o većem broju tema iz oblasti hirurgije prednjeg segmenta oka.