Aktuelnosti

Kros linking procedura za lečenje keratokonusa

Kros linking procedura za lečenje keratokonusa

Kornealni kros linking je procedura koja je uvela revoluciju u lečenje keratokonusa i sprečavanje njegovog daljeg napredovanja. Glavni cilj kornealne kros linking procedure je zaustavljanje progresije keratokonusa. 

Keratokonus je progresivna bolest rožnjače koja ima više stadijuma. Kod nekih pacijenata, u određenom trenutku i uzrastu, progresija keratokonusa se zaustavi sama od sebe. Međutim kod velikog broja pacijenata keratokonus sve više napreduje, da bi u krajnjim stadijumima doveo da izraženih promena na rožnjači i značajnog pada vida koji nije moguće popraviti ni naočarima ni kontaktnim sočivima. Do skora je jedini vid lečenja za takve pacijente bila keratoplastika, odnosno transplatacija rožnjače.

Od pojave kornealne kros linking procedure, moguće je kod najvećeg broja pacijenata zaustaviti progresiju keratokonusa pre nego što dođe do značajnog napredovanja bolesti i izraženog pada vida.

Princip kornealne kros linking procedure

Princip kros linking procedure se zasniva na povećanju čvrstine rožnjače. Kod osoba sa keratokonusom je rožnjača značajno slabija nego kod osoba bez keratokonusa. Povećavanjem njene čvrstine se zaustavlja dalje napredovanje bolesti.

U toku kros linking procedure se primenom UV (ultraljubičastih) zraka i vitamina B2 (riboflavina) na rožnjaču, i njihovom međusobnom interakcijom kao i interakcijom sa tkivom rožnjače, povećava broj međumolekulskih veza unutar kolagenih vlakana koja sačinjavaju rožnjaču.  Efekat procedure je i do dva puta čvršća i samim tim stabilnija rožnjača nego pre intervencije. Rezultat je da kod preko 90% pacijenata koji se podvrgnu kros linking proceduri dolazi do zaustavljanja napredovanja keratokonusa.

  

Tok kornealne kros linking procedure

Kros linking procedura se obavlja u lokalnoj anesteziji, koja se postiže ukapavanjem kapi na rožnjaču. U toku prve faze intervencije koja traje 30 minuta, pacijent leži, uklanja se epitel rožnjače i na rožnjaču  se svakih par minuta ukapava rastvor vitamina B2 (riboflavina). Po isteku 30 minuta i potpunoj saturaciji rožnjače riboflavinom, započinje sa sa drugom fazom intervencije i  aplikacijom UV zraka i iradijacijom rožnjače.  Aplikacija UV zraka traje drugih 30 minuta. Po isteku drugih 30 minuta i završetku procedure, na oko se stavlja zaštitno meko terapeutsko kontaktno sočivo, koje se uklanja posle 3 do 5 dana, kad epitel rožnjače u potpunosti zaraste.

Indikacije za kros linking proceduru

Dokumentovana progresija keratokonusa

Progresija keratokonusa se dijagnostikuje kornealnom topografijom i snimanjem rožnjače. Neki od mogućih kliničkih znakova progresije keratokonusa uključuju i povećanje minus dioptrije i astigmatizma (cilindra), slabljenje vida sa postojećim kontaktnim sočivima i javljanje intolerancije na kontaktna sočiva.

Kod dece i adolescenata sa često savetuje kros linking procedura i bez višemesečnog čekanja za dokumentovanje progresije

Obzirom da se u ovoj uzrastnoj grupi, očekuje progresija i kod 90% pacijnata i da ona može biti i veoma rapidna, često se kros linking procedura savetuje i bez čekanja da se progresija keratokonusa dokumentuje u dužem vremenskom periodu. Veoma je btino imati u vidu da da se kros linking procedura ne može obaviti ukoliko se keratokonus već nalazi u krajnjim stadijumima, kad je rožnjača značajno istanjena i oštećena.  Iz tog razloga, kod mladih osoba i adolescenata nije uvek potrebno čekati šest meseci ili godinu dana, kako bi se utvrdilo da li keratokonus napreduje, već se posle kraćeg praćenja pristupa kros linking proceduri .

Kontraindikacije za kornealnu kros linking proceduru:

-   Značajno istanjena rožnjača

-   Ožiljno izmenjena rožnjača kod uznapredovalih stadijuma keratokonusa

Oprema za kros linking proceduru

Najprecizniji način za dijagnozu keratokonusa i praćenje njegove progresije je snimanje rožnjače kornealnom tomografijom. Očna bolnica raspolaže sa Wavelight Oculyzer-om, najsavremenijim dijagnsotičkim uređajem za analizu rožnjače. U toku jednog snimanja, koje traje 3 sekunde,  dobija se veliki broj podataka za 22 000 različitih tačaka na rožnjači.

 

CSO VEGA UV kros linking sistem

Specijalizovani i visoko sofisticirani izvor UV talasa za kornealnu kros linking proceduru.

Optimizovani UV profil iridijacije rožnjače i mogućnost podeševanja dijametra zone zračenja, omogućava izvođenje veoma bezbednih kros linking procedura.

Rezultati kros linking procedure

Kornealni kros linking je veoma uspešna procedura. Kod oko 90 do 95% pacijenata se posle kros linking procedure zaustavlja progresija keratokonusa i sprečava dalje pogoršanje vida. Uz učestalost komplikacija manju od 3%, jasno je zašto je kros linking procedura uvela revoluciju u lečenje keratokonusa i značajno smanjila potrebu za izvođenjem transplatacija rožnjače.