Aktuelnosti

Kongres evropskog udruženja kontaktologa, Nica

Kongres evropskog udruženja kontaktologa, Nica

U Nici je od 14. do 16. septembra ove godine, održan 42. ECLSO, evropski kongres iz oblasti kontaktologije i prednjeg segmenta, kome je prisustvovalo preko 200 oftalmologa iz celog sveta. Eminentni predavači razmatrali su mnoge teme koje su jasno ukazale na nove tendencije i očekivane pravce razvoja iz oblasti kontaktologije u narednom periodu. Simpozijumu su prisustvovali i doktori očne bolnice Profesional, dr Gordana Suvajac, dr Marina Marković i dr Jovana Suvajac.

Prvog dana kongresa program je pokrio poremećaje prednjeg segmenta: disfunkciju Mejbomovih žlezda, suvo oko, tretman keratokonusa (novi dizajn kontaktnih sočiva, cross-linking, hirurško lečenje).

Drugog dana kongresa govorilo se o skleralnim sočivima, komplikacijama kontaktnih sočiva i komplijansi.

Težište je bilo na skleralnim sočivima i njihovoj sve široj primeni. Osnovna indikacija za njihovo fitovanje jeste korekcija iregularnog astigmatizma koji može biti posledica primarne keratoektazije: keratokonusa, keratoglobusa i pelucidne marginalne degeneracije ali i jatrogene ektazije i suboptimalnog vidnog ishoda nastalog nakon refraktivne hirurgije (post-LASIK, post-LASEK, post-PRK, post-RK).

Istaknuto je da skleralna sočiva nalaze primenu i nakon kornealne transplantacije koji često zahtevaju postoperativnu upotrebu kontaktnih sočiva.

Česte indikacije za korišćenje skleralnih sočiva su i ožiljci na rožnjači nastali kao posledica traume ili infekcije, naročito Herpes Simplex virusom.

Zbog specifičnog dizajna koji obezbeđuje sloj fluida izmedju kontaktnog sočiva i rožnjače, značajan benefit mogu imati i pacijenti sa Sjögren-ovim sindromom, Stevens-Johnson-ovim sindromom, atopijskim keratokonjunktivitisom i lagoftalmusom.

Do pre par godina, uspešnim  fitovanjem skleralnih sočiva bavio se samo mali broj kontaktologa u svetu. Danas, mnogobrojni proizvođači imaju široku paletu skleralnih sočiva u svojoj ponudi, čime se osigurava bolji dizajn po nižoj ceni. Korišćenje sve kvalitetnijih materijala obezbeđuje duže vreme nošenja, lakše fitovanje i veći komfor.

Iako upotreba skleralnih sočiva nije u značajnijoj meri zaživela, iz prezentovanih radova proizilazi da imaju mogućnost široke primene i da će buduća praksa opravdati očekivanja.

Trećeg, poslednjeg dana, organizovana su tri nastavna kursa u trajanju od dva sata. Predavači, lideri svako u svojoj oblasti, obrađivali su sledeće teme: ortokeratologiju, fitovanje kontaktnih sočiva kod beba i pacijenata sa iregularnom rožnjačom. Evropski odbor za očne bolesti omogućio je održavanje kursa posebno namenjen mladim oftalmolozima koji se bazirao na osnovama fitovanja mekih kontaktnih sočiva.

Kongres je bio propraćen i sponzorisanim simpozijumima: Bausch + Lomb, Johnson&Johnson i Alcon-Ciba Vision, u cilju predstavljanja najnovijih dizajna kontaktnih sočiva.

ECLSO je uporedo sa edukativnim naučnim predavanjima, ponudio i atraktivni socijalni program za sve učesnike kongresa.