Aktuelnosti

Godišnji evropski kongres EuCornea udruženja, Milan

Godišnji evropski kongres EuCornea udruženja, Milan

U Milanu je od 6. do 8. septembra održan treći po redu godišnji EuCornea kongres. EuCornea je udruženje koje okuplja evropske subspecijaliste za kornealnu patologiju. Kongresu je prisustvovao i dr Vladimir Suvajac, doktor očne bolnice ,,Profesional-dr Suvajac ’’.

Prvog dana kongresa uporedo su održana dva glavna simpozijuma, jedan se bavio novim patofiziološkim, dijagnostičkim i terapijskim saznanjima i modalitetima u lečenju suvog oka, dok je drugi bio posvećen različitim tehnikama prednjih lamelarnih keratoplastika. U isto vreme je održan i instrukcijski kurs iz oblasti savremene terapije stem ćelijama.

Posle uvodnih sesija, održano je zvanično otvaranje kongresa, na kojem je akteulni predsednik EuCornea-e, profesor Herminder Dua, načelnik očne klinike Univerziteta u Notingemu, promovisao budućeg predsednika EuCornea-e, profesora Jose Guell-a, inače do skora predsednika Evropskog udruženja hirurga katarakte i refraktivnih hirurga (ESCRS).

Posle zvaničnog otvaranja kongresa,  održana je sesija posvećena inflamaciji okularne površine kao i instrukcijski kurs o virusnim keratitisima. Uporedo je, u saradnji sa Evropskim udruženjem oftalmologa kontaktologa  (ECLSO) održan simpozijum o novinama u oblasti kontaktologije.

U petak,  drugog dana kongresa, održan je veoma posećen simpozijum o novinama u terapiji keratokonusa.  Profesor Theo Seiler, koji je i predsedavao sesijom, je održao predavanje o evoluciji kornealnog kros-linkinga u poslednjih 15 godina.

Jedan od zapaženijih simpozijuma je bio i simpozijum posvećen infektivnim keratitisima koji su moderirali dr Colin i dr Tassignon. U prvom predavanju sesije, dr Koppen je napomenula da su infektivni keratitisi kod nosilaca kontaktnih sočiva i dalje retka pojava, sa ukupnom godišnjom  incidencom od 4.2 slučaja na 10 000 nosilaca. I dalje daleko najznačajniji faktor rizika ostaje noćno nošenje sočiva, bez obzira na savremene materijale koji su u teoriji trebali da omoguće bezbednije prekonoćno nošenje.

Ostale  teme su obuhvatile savremene tendencije u dijagnostici i identifikaciji uzročnika infektivnih keratitisa, zatim poseban osvrt na glivične i amebne keratitise. Sesija je završena predavanjem o herpetičnim keratitisima.

Treći po redu, EuCornea godišnji kongres u Milanu, je okupio znatno veći broj učesnika od prethodna dva. Iako znatno manji od uporedo održanih EuRetina i ESCRS kongresa, opravdao je sva očekivanja delegata. Sledeći , četvrti po redu EuCornea kongres će biti održan u oktobru 2013. u Asmterdamu.