Aktuelnosti

GIVRE vitreoretinalni kongres, Trst

GIVRE vitreoretinalni kongres, Trst

Dr Vladimir Suvajac i dr Kristina Savić, lekari bolnice Profesional, prisustvovali su godišnjem kongresu italijanskog udruženja vitreoretinalne hirugije održanog u Trstu od 16 do 18 juna.

Kongres je obuhvatio veliki broj predavanja i instrukcijskih kurseva, kao i veliki broj predavača iz Evrope i Amerike.

Predavanja su bila posvećena svim aspektima vitreoretinalne hirugije, od komplikacija visoke miopije, pedijatrijske hirurgije, hirurškog lečenja komplikacija uveitisa, intraokularnih tumora i hirurgiji traume.

Prisustvovanjem stručnim skupovima ovakvog ranga i kvaliteta, lekari očne bolnice Profesional osiguravaju primenu najsavremenijih stavova u svakodnevnoj kliničkoj praksi.