Aktuelnosti

Euretina godišnji kongres, Hamburg

Euretina godišnji kongres, Hamburg

u Hamburgu je od 25. do 29. septembra 2013. održan godišnji kongres Euretine, Evropskog udruženja  specijalista za bolesti retine, kojem su prisustvovali i doktori očne bolnice ,,Profesional ’’, medicinski direktor mr sci.med. dr Gordana Suvajac, dr Vladimir Suvajac i dr Kristina Savić.

Kongresu je prisustvovalo 3980 delegata, kako iz evropskih zemalja, tako i sa drugih kontinenata. Ukupno je prezentovano preko 200 slobodnih radova, održano 30 instrukcijskih kurseva, 20 internacionalnih simpozijuma i veliki broj glavnih sesija.

Najviše se govorilo o novim terapijskim mogućnostima kod degeneracija žute mrlje, vaskularnih okluzivnih bolesti retine, edema žute mrlje kod dijabetesne retinopatije, uveitisa i drugih bolesti.

Značajan deo programa ovogodišnjeg kongresa je bio posvećen hirurškim sesijama i pratičnim kursevima.