WaveLight Biograph

WaveLight Biograph

Wavelight Allegro Biograph je višenamenski  dijagnostički uređaj za merenje aksijalne dužine oke i prednjeg očnog segmenta. Glavna primena mu je u izračunavanju parametara neophodnih za određivanje jačine intraokularnog sočiva koje će se ugraditi u toku operacije katarakte.

Bazira se na nisko koherentnoj reflektometriji, najnaprednijoj i najpreciznijoj optičkoj metodi za merenje aksijalne dužine oka, sa preciznošću od 0.01mm. Primera radi, preciznost ultrazvučnog merenja aksijalne dužine oka iznosi 0.1mm. Upravo iz tog razloga za proračun jačine sočiva, a naročito kod ugradnje premijum intraokularnih sočiva kao što su multifokalna sočiva, Allegro Biograph predstavlja nezamenljivo dijagnostičko sredstvo.

Pregled funkcija Wavelight Allegro Biograph-a:

 Optička biometrija

    -izračunavanje debljine rožnjače (pahimetrija)

    -izračunavanje dubine prednje očne komore

    -izračunavanje debljine sočiva

    -izračunavanje aksijalne dužine oka

  Keretometrija

    -izuzetno precizno izračunavanje zakrivljenosti rožnjače merenjem vrednosti na 32 različite tačke na prednjoj površini rožnjače

 Merenje "white to white" razdaljine

    -neophodno kod ugradnje faknih sočiva

 Merenje dijametra zenice (pupilometrija) i decentracije vidne osovine

    -za primenu u refraktivnoj hirurgiji, odnosno kod laserskog skidanja dioptrije

Wavelight Allegro Biogrpah ima i mogućnost merenja svih ovih parametara i kod pacijenata sa već ugrađenim veštačkim sočivom, kao i kod pacijenata kojima je posle vitrektomije izvršena tamponada silikonskim uljem, ukoliko postoji potreba za reintervencijom.

Treba napomenuti da snimanje Biograph-om traje svega par minuta, da je bezkontaktno, a samim tim i potpuno bezbolno.