Ostali dijagnostički uređaji

Ostali dijagnostički uređaji

Huvitz HRK – 7000 je automatski  refraktokeratometar za kompjutersko određivanje dioptrije i zakrivljenosti rožnjače.

Za razliku od konvencionalnih uređaja on se bazira na Hartmann Shack analizi svetlosnog talasa ("waveforont-a") što omogućava izuzetno precizna merenja refrakcije (dioptrije).

HRK – 7000 je multifunkcionalan uređaj koji pored određivanja dioptrije raspolaže i sledećim funkcijama:

- grafički prikaz refrakcione mape
- određivanje periferne keratometrije, naročito korisne kod određivanja kontaktnih sočiva
- retroiluminacija, za vizuelizaciju katarakti
- merenje dijametra zenice i dužice, za primenu u refraktivnoj hirurgiji

Huvitz HNT 7000 bezkontaktni tonometar

Huvitz HNT -7000 je dijagnostički uređaj za bez kontaktno merenje očnog pritiska.

Merenje očnog pritiska je izuzetno važno u dijagnozi glaukoma.

HNT 7000 emituje blagi vazdušni talas ka rožnjači pacijenta i analizom povratnog talasa određuje vrednost očnog pritiska. Metoda je komforna za pacijente jer u toku merenja nema nikakvog konatkta sa rožnjačom pacijenta.