Oprema za operacije na očnom dnu

Oprema za operacije na očnom dnu

Napretkom tehnologije i mikrohirurških sistema stvorene su potpuno nove mogućnosti u operativnom lečenju i najtežih bolesti na očnom dnu kao što su oštećenja i rupe u žutoj mrlji, ablacije mrežnjače, promene na očnom dnu kod šećerne bolesti, prisustvo krvi u oku i druge. Nekad veoma traumatične operacije su u velikoj meri postale minimalno invazivne bešavne operacije sa mnogo boljom prognozom. Osnovni preduslov za efikasnije i bezbednije operacije na očnom dnu je dostupnost najsavremenjih tehnologija. Kao i kad su u pitanju druga polja oftalmologije, očna bolnica Profesional ulaže velika sredstva kako bi pacijentima omogućila obavljanje intervencija po najvišim svetskim kriterijumima. Više o tehnologiji za operacije na očnom dnu kojom raspolaže očna bolnica Profesional možete pročitati klikom na strane u meniju sa leve strane.