Operacioni blok

Operacioni blok

Drager Fabius GS

Drager Fabius GS je najsavremenija anesteziološka stanica za primenu u operacionim salama, nemačke firme Drager.

Iako se skoro sve očne hirurške procedure rade u lokalnoj anesteziji, postoje određene situacije, pre svega kod male dece, gde je neophodno obaviti zahvat u opštoj anesteziji.
 
Takođe treba imati u vidu da se veliki broj pacijenata koji dolaza na operaciju katarakte nalazi u poznim godinama života i da često imaju i udružene bolesti koje nemaju veze sa kataraktom, ali zahtevaju adekvatno intraoperativno praćenje od strane anesteziologa.

Drager Fabius GS kojim raspolože bolnica Profesional se odlikuje naprednom tehnologijom, velikim brojem funkcija, visoko efikasnim sistemom za ventilaciju i mogućnošću intraoperativnog praćenja svih vitalnih funkcija pacijenta.
 
Sve zajedno one omogućavaju  bezbedniju intraoperativnu kontrolu, samim tim i znatno bezbednije zahvate.

Melag Vacuklav 24b

Melag Vacuklav 24b je savremeni autoklav (parni sterilizator) za primenu u operacionim salama nemačke firme Melag koji zadovoljava strogi evropski standard EN 13060.
 
Radi na principu frakcionisanog pre-vakuma. Ovo znači da se vazduh prvo evakuiše iz autoklava pomoću veoma efikasne vakum pumpe. Sledi višestruko ubrizgavanje vodene pare u autoklav i njena evakuacija. Rezultat ovoga je da na početku same sterilizacije nema više ni malo vazduha u komori autoklava koji bi mogao da ugrozi uspešnost sterilizacije.
 
Vacuklav je opremljen i frakcionisanim post-vakumom za efikasno sušenje koje je neophodni preduslov za skladištenje upakovanih sterilisanih instrumenata. Senzori i napredni mikroprocesor regulišu i kontrolišu parametre pritiska i temperature u cilju bezbedne sterilizacije

Statim 2000 autoklav

Statim 2000 kasetni autoklav (parni sterilizator) je sofisticirani uređaj za sterilizaciju instrumenata koji se koriste u operacionim salama.  Njegova jedinstvena tehnologija ubrizgavanja vodene pare mu omogućava da bude efikasan, brz i pouzdan.
 
Statim 2000 omogućava izbor jednog od tri potpuno automatizovana programa sterilizacije jednostavnim prtiskom dugmeta. Napredni mikroprocesor kontroliše sve funkcije i osigurava optimalne uslove sterilizacije od početka do kraja procesa.

Biloška i fizička efikasnost Statim autoklava je dokazana u mnogim međunarodno priznatim institucijama kao što su Univerzitetska bolnica u Londonu, Pasterov institut u Parizu, Univerzitet u Kelnu i mnoge druge.