Mon CV multifunkcionalno vidno polje

Mon CV multifunkcionalno vidno polje

Mon CV3 predstavlja multifunkcionalni dijagnostički uređaj sa velikim brojem dijagnostičkih funkcija, koje uključuju:

- kompjuterizovanu perimetriju (vidno polje)

- infracrveni senzor visoke rezolucije za dinamičku pupilometriju

- kinetičku perimetriju

- fundus perimetriju

- kvalitativne testove vidne funkcije (testove kontrastne senzitivnosti, vidne oštrine pri slabom osvetljenju, testove zablještenja, testove kolornog vida)

- test adaptacije na tamu

Akvizicijom ovog uređaja, očna bolnica Profesional nastavlja sa politikom kontinuiranog ulaganja u najsavremeniju opremu, kako bi omogućila svojim pacijentima lečenje po najsavremenijim svetskim standardima.