Huvitz HRK wavefront analyzer

Huvitz HRK  wavefront analyzer

Huvitz HRK-8000A je baziran na Hartmann-Shack wavefront tehnologiji. Ima sposobnost određivanja ne samo osnovne refrakcije (dioptrije), već i ukupnih optičkih aberacija višeg stepena (wavefront analiza). Bezkontaktnim merenjem se za par sekundi dobija veliki broj informacija koje se koriste kako u kompjuterskom određivanju dioptrije, tako i proceni vidne funckije pre i nakon refraktivne hirurgije, pre svega laserskog skidanja dioptrije.

Mogućnost određivanja point spread funkcije (PSF) i simulacije retinalne slike za svakog pojedinačnog pacijenta omogućava najkompletniji uvid u ne samo kvantitet već i kvalitet vidne funkcije.

Značajnu primenu ima i u preciznom fitovanju kontaktnih sočiva,  i proceni  kvaliteta suznog filma.