HRT dijagnoza i praćenje glaukoma

HRT dijagnoza i praćenje glaukoma

Lasersko snimanje očnog nerva ili Heildeberg retinalna tomografija (skraćeno HRT) je izuzetno precizna dijagnostička procedura za rano otkrivanje glaukoma.
 
HRT snimanje nam daje detaljan uvid u strukturu optičkog nerva kao i debljinu sloja nervnih vlakana mrežnjače, to jest daje nam uvid u strukture koje i bivaju oštećene kod postojanja glaukoma kao posledica povišenog očnog pritiska.
 
Ona je nezaobilazni deo dijagnostike kod sumnje na postojanje glaukoma jer se radi o objektivnoj dijagnostičkoj metodi. Pod objektivnom metodom misli se na činjenicu da nam HRT snimanje daje uvid u stepen morfološkog, strukturnog oštećnja, dok nam subjektivne metode, kao što je kompjuterizovano vidno polje daju uvid u stepen funkcionalnog oštećenja.  Primenjene zajedno, ove dve dijagnostičke procedure nam daju kompletan uvid u eventualna oštećenja nastala kao posledica glaukoma.
 
Indikacije za HRT snimanje uključuju svako postojanje sumnje na glaukom, bilo da je ta sumnja posledica povišenog očnog pritiska ili nešto izmenjene strukture očnog nerva koja je primećena na očnom pregledu. Takođe periodična HRT snimanja su indikovana kod već postavljene dijagnoze glaukoma u cilju praćenja napredovanja bolesti, odnosno efekta terapije kao i njenog eventualnog korigovanja kako bi se osigurali najbolji rezultati lečenja.