Ellex Super Q YAG laser

Ellex Super Q YAG laser

Ellex Super Q YAG je najnapredniji I  najprodavaniji YAG laser u svetu.
Super Q omogućava izuzetno pouzdane i bezbedne procedure kapsulotomije i iridotomije.

Super Q YAG laserska tehnologija omogućava tretmane sa manjim dozama energije što rezultuje većom efikasnosšću uz brže tretmane i manjom upalnom reakcijom očnih struktura posle tretmana. Takođe smanjen je rizik za nastanak oštećenja intraokularnog sočiva u toku kapsulotomije kod sekundarnih katarakti.

Super Q emituje laserske pulseve sa preciznošću od 8 mirokrona (stoti deo milimetra) što omogućava izuetnu preciznost i selektivnost tretmana.

Indikacije uključuju:

- zadnju kapsulotomiju
- laserski iridotomiju

Link ka detaljnijem opisu Ellex Super Q YAG lasera.

Zadnja kapsulotomija

Zadnja kapsulotomija je procedura koja se koristi za tretman takozvane sekundarne katarakte. U toku operacije katarakte na mesto prirodnog zamućenog sočiva se ugrađuje veštačko intraokularno sočivo. Ono se ugrađuje u  kapsularnu vreću u kojoj je ležalo i prirodno sočivo a koja se sastoji iz prednje i zadnje kaspule.  Iako je to izuzetno efikasna operacija kod određenog broja pacijenta će obično posle par godina od operacije doći do takozvane sekundarne katarakte. Kod sekundarne katarakte dolazi do zamućenja zadnje kapsule koja se nalazi iza ugrađenog intraokularnog sočiva. Zamućenje je posledica proliferacije i nagomilavanja ćelija i ožiljnog tkiva. Pomoću YAG lasera, procesom fotodisrupcije u svega nekoliko minuta je moguće ukloniti to zamućenje i omogućiti jasan vid kakav je bio neposredno posle operacije katrakte. 

To je ambulantna procedura koja se radi u kapljičnoj anesteziji i potpuno je bezbolna, posle koje pacijent odmah ide kući. Rezultati su vidljivi već posle nekoliko sati od intervencije.

Laserska iridotomija

Laserska iridotomija  je procedura koja se koristi za tretman glaukoma zatvorenog ugla. Kod glaukoma zatvorenog ugla postoji otežan protok očne vodice i pristup trabekularnoj mreži kroz koju ona otiče iz oka. U toku laserske iridotomije pomoću laserskih pulseva se stvaraju mali otvori na periferiji dužice što omogućava direktnu komunikaciju između zadnje i prednje očne komore i bolji protok očne vodice a samim tim i smanjenje očnog pritiska.

To je ambulantna procedura koja se radi u kapljičnoj anesteziji, potpuno je bezbolna i pacijent neposredno posle intervencije ide kući.