Ellex Solitaire argon laser

Ellex Solitaire argon laser

Ellex Solitaire argon laser je jedan on najnaprednijih laserskih sistema za  fotokoagulaciju. Emituje laserske pulseve talasne dužine od 532 nanometara i izaziva koagulaciju (kauterizaciju) krvnih sudova mrežnjače.

Daleko najčešće se primenjuje u procedurama retinalne fotokoagulacije kod lečenja bolesti mrežnjače, pre svega lečenju dijabetesne retinopatije.

Pored lečenja dijabetesne retinoptije primenjuje se i u lečenju drugih bolesti mrežnjače koje uključuju makularne edeme različitih uzroka, ruputura retine koje se obično javljaju kod viših miopija, vaskularnih bolesti mrežnjače kao što su okluzije vena mrežnjače i drugih.

Indikacije za tretman argon laserom:

- lečenje dijabetesne retinopatije i edema makule
- tretman ruptura retine
- laserska trabekuloplastika
- laserskia iriditomoija

Sve procedure koje se rade argon laserom spadaju u ambulantne procedure, rade su u lokalnoj, kapljičnoj anesteziji, potpuno su bezbolne i pacijent nepsoredno posle intervencije ide kući.

Link ka detaljnijem opisu Ellex Solitaire argon lasera.

Lečenje dijabetesne retinopatije i edema makule

Argon laser fotokoagulacija je veoma uspešna metoda za lečenje dijabetesne retinopatije i predstavlja metodu izbora kod patoloških promena na mrežnjači koje se javljaju kao posledica šećerne bolesti. Tokom laserskog tretmana laserski pulsevi izazivaju koagulaciju (kauterizaciju) bolesnih krvnih sudova koji propuštaju krv I proteine I dovode do zaustavljanja tih nepoželjnih procesa. Takođe laserski pulsevi mogu da se primene I na periferiju mrežnjače kod težih oblika dijabetesne retinopatije čime sprečavaju dalje stvaranje bolesnih krvnih sudova I napredovanje bolesti.

Lečenje perifernih ruptura retine

Rupture retine se obično javljaju kod kratkovidih I to obično kod miopija viših od -6 dioptrija.  Međutim one se, iako ređe, mogu javiti i kod pacijenata koji nisu kratkovidi. Javljaju se kao posledica rastezanja retine zbog nešto duže aksijalne dužine oka. Najčešće su asimptomatske I bezazlene, međutim postoje I one koje se mogu proširiti I dovesti I do ablacije mrežnjače. Iako retka, to je komplikacija koja može ugroziti vid. Preventivni tretman argon laserom se preporučuje samo kod rizičnih ruptura I sastoji se iz emitovanja laserskih pulseva na tkivo mrežnjače oko tih ruptura.  Laserski pulsevi na tim mestima dovode do lokalne adhezije slojeva mrežnjače što onemogućava dalje širenje rupture I nastanak komplikacija .

Laserska trabekuloplastika

Argon laserska trabekuloplastika je procedura koja se koristi kod pacijenata koji se leče od glaukoma otvorenog ugla. Kod njih postoji otežano oticanje očne vodice kroz trabekularnu mrežu zbog karakteristika same trabekularne mreže. Aplikacijom laserskih pulseva na trabekularnu mrežu kod određenog broja pacijenata dolazi do poboljšanog oticanja očne vodice i smanjenja očnog pritiska. Procedura je ambulantna, radi se u lokalnoj, kapljičnoj anesteziji i pacijent neposredno po završetku tretmana ide kući.