Avanti XR OCT dijagnostički uređaj

 Avanti XR OCT dijagnostički uređaj

vanti XR uređaj američke kompanije Optovue je najnapredniji i najprecizniji OCT dijagnostički uređaj. Rezolucija mu je 5 mikrona, što znači da može da detektuje patološke promene u očnim tkivima koje ne moraju biti veće od 200-og dela milimetra.

Dijagnostičko snimanje je bezkontaktno, samim tim i potpuno bezbolno i traje svega par minuta.Ima nezamenljivu ulogu u pripremi pacijenata za lasersko skidanje dioptrije kao i praćenje efekta laserskog skidanja dioptrije. Ima primenu i kod bolesti rožnjače i površine oka, kao i kod transplatacija rožnjače.

Dijagnostičko snimanje očnog nerva i sloja nervnih vlakana na očnom dnu omogućava najranije otkrivanje glaukoma što je presudno u njegovom lečenju.

Veliki broj dijagnostičkih protokola snimanja žute mrlje omogućava tačnu dijagnozu stanja kao što su senilne degeneracije žute mrlje, otok žute mrlje kod promena od šećerne bolesti ili okluzije krvnih sudova očnog dna... i pravovremenu intervenciju i praćenje efekta lečenja.