Očna bolnica ,,Profesional dr Suvajac’’

Očna bolnica ,,Profesional dr Suvajac’’

KVALITET KOJI IZDVAJA
Razvoj oftalmološkog sistema  Profesional počeo je 1994.godine kad je dr Gordana Suvajac, sadašnji medicinski direktor očne bolnice Profesional otvorila prvu privatnu očnu ordinaciju pod nazivom  Optik Profesional  na Novom Beogradu.

Vremenom se Optik Profesional izdvojio od mnogih drugih očnih ordinacija po stručnosti doktora i svih zaposlenih, profesionalnom pristupu i posvećenosti pacijentima kao i konstantnim ulaganjem u savremenu opremu.

Po narodnoj izreci ‚‚dobar glas se dobro čuje’’ broj pacijenata se povećavao iz godine u godinu što je dovelo do toga da jedna očna ordinacija u toku 16 godina preraste u oftalmološki sistem Profesional, koji danas broji pet centara za vid, u sklopu kojih se nalaze očne ordinacije i optike sa ukupno 19 zaposlenih oftalmologa.

Kao poslednja stepenica u pružanju kompletne oftalmološke usluge, 2009. godine u Zemunu je otvorena  očna bolnica Profesional dr Suvajac sa mogućnostima pružanja najsavremenijih usluga na polju očne hirurgije.

Početna ulaganja u najnapredniju opremu, zapošljavanje najeminentnijih i najstručnijih oftalmologa i očnih hirurga, uz već prepoznatljivu profesionalnost i posvećenost pacijentima je omogućilo da za samo dve godine očna bolnica Profesional postane jedna od vodećih oftalmoloških kuća u Srbiji i regionu.

Očna bolnica Profesional sa svojim stručnim osobljem pruža usluge na polju refraktivne hirurgije – laserskog skidanja diotprije, operacija katarakte i ugradnje premijum sočiva, dijagnostike i lečenja bolesti mrežnjače i vitreoretinalne hirurgije, glaukoma, dečije oftalmologije i strabologije, i kontaktologije – određivanja kontaktnih sočiva.

Najsavremenije i najstručnije pružanje navedenih usluga je omogućeno neprekidnom stručnom edukacijom i učestvovanjem na svim bitnim evropskim kongresima u toku godine, kao što su evropski kongresi za hirurgiju katarakte i refraktivnu hirurgiju, evropski kongresi o glaukomu,  evropski kongresi o bolestima mrežnjače, kongresi udruženja oftalmologa-kontaktologa, kao i saradnjom sa ostalim domaćim i svetskim oftalmološkim ustanovama.

Među 19 zaposlenih oftalmologa nalaze se 3 doktora medicinskih nauka, 2 magistra medicinskih nauka, 4 dečija oftalmologa – strabologa, subspecijalisti za dijabetes, glaukom... Većina redovno izlaže naučne i stručne radove na domaćim i stranim  kongresima.

Bolnica Profesional je takođe izdavač   časopisa „Oftalmološka revija“ namenjenog edukaciji oftalmologa.

Kako je ključna ideja iza nastanka, trajanja i neprekidnog napredovanja i rasta oftalmološkog sistema i bolnice Profesional kontinuitet pružanja usluga na vrhunskom nivou, kontinuitet posvećenosti i odgovornosti prema pacijentima, značajna sredstva se izdvajaju na zapošljavanje i edukaciju mladih lekara kako bi se taj kontinuitet očuvao u godinama koje dolaze.

Sledeći informativni video prikazuje doktore očne bolnice ,,Profesional - dr Suvajac'', kako objašnjavaju dijagnostičke i terapijske procedure koje se obavljaju u našoj ustanovi.

 

U sledećem informativnom videu se možete upoznati sa savremenom dijagnostičkom i terapijskom opremom očne bolnice Profesional i procedurama koje se u njoj obavljaju.