Očna bolnicaProfesional - dr Suvajac

 

prof. dr Svetislav Milenković

Oblasti rada

Bolesti retine, dijabetesna retinoptija, laser fotokoagulacija

Biografija

Rođen je  u Beogradu 1948. godine gde je završio osnovnu školu, gimnaziju i medicinski fakultet 1973. Posle obaveznog lekarskog staža radio je godinu dana u Kragujevcu, a potom odslužio vojni rok. Potom se zaposlio na Klinici za očne bolesti kliničkog centra Srbije u Beogradu 1976. godine. Specijalistički ispit (1980.), magisterijum (1982.) i doktorat (1985.) je završio na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Izabran je za asistenta na predmetu Oftalmologija (1976.) a sada je u zvanju redovnog profesora (2001.)   

Objavio je oko 150 stručnih i naučnih radova. Bio je mentor u više magistarskih i doktorskih disertacije (oko 30).

Usavršavao se više puta u Velikoj Britaniji i izabran je za pridruženog člana Royal College of Ophthalmologists (1987). Boravio je u Nemačkoj, SAD, Italiji, Češkoj, Finskoj, Malti, Mađarskoj, Francuskoj, Bugarskoj, Turskoj radi stručnog usavršavanja.

Izabran je za gostujućeg profesora Medicinskog fakulteta u Temišvaru (Rumunija).

Načelnik je Odeljenja za vaskularne bolesti i dijabetes što mu je i uže polje interesovanja. (laser fotokoagulacija, fluorosceinska angiografija, OCT).

Supruga mu je lekar, takođe oftalmolog, jedna ćerka studira ekonomske nauke a druga je na Likovnoj akademiji, smer slikarstvo.